EUROSTAT: Един от всеки десет европейци не може да си позволи почерпка с приятели

30% от българите нямат пари да излязат на вечеря или питие веднъж месечно

Снимка: pixabay.com Снимка: pixabay.com

Над 10% от гражданите на ЕС не могат да си позволят да излязат с приятелите си или със семейството си на питие, а един на всеки 6 души изобщо не може да си позволи каквото и да е развлечение, сочат данните на Евростат, цитирани от 4-traders. 

13% от населението на възраст над 16 години, което живее в Европейския съюз е заявявало през 2014, че не е в състояние да отиде на ресторант поне веднъж месечно заради липса на средства, а 17,8% не могат да си позволят редовно да посещават развлекателни мероприятия. 

Хората в работоспособна възраст (от 25 до 64) са малко по-силно засегнати от тази тенденция. Делът в тази възрастова група е 13,9% и съответно 19,6%, докато при младите хора отмора в заведение извън дома са 11% и 16,3% (от 16 до 24 години) и 11,2% и 13,5% за възрастните хора (над 65 години). 

Един от всеки трима в Унгария, Румъния и България не може да излиза с приятели заради липса на средства. 

Около една трета от населението на Унгария (36,5%), Румъния (35,7%) и България (30%) заявява, че не може да си позволи да излиза с приятели или със семейството си за питие или за вечеря поне веднъж месечно. Висок е този дял и в Гърция (20,7%), Малта (19,2%), Ирландия (18,4%) и Литва (17,4%). 

Силно засегнати от тази тенденция са по-възрастните хора в Румъния над 65 годишна възраст, където делът на хората, които не могат да си позволят да влязат в заведение достига 43%. В Унгария този дял е по-висок при младите хора - около 40%. 

На противоположния край на скалата - под 1% във всички възрастови групи - стои Швеция. По-малко от 5% от населението смята, че няма пари да се събира с приятели и семейство извън дома за питие или вечеря поне веднъж месечно, във Финландия (1,5%), Дания (3,2%), Холандия (3,3%), Чехия (3,4%) и Люксембург (4,1%).

Много малко са и хората, които се отказват като цяло от развлечения във Финландия, Люксембург и Швеция. Сред държавите членки на ЕС, по последни данни на Евростат - за 2014 година, повече от половината от жителите на Румъния (56,1%) не могат да си позволят да участват в развлекателни събития. След тях се нарежда България - с 37,5%), Литва(35,2%) и Унгария (32,4%).

В контраст с тези показатели по-малко от 5% от населението се чувства затруднено да участва в развлекателни мероприятия във Финландия (3,2%), Люксембург (4%) и Швеция (4,2%).

В повечето страни членки на ЕС хората в работоспособна възраст са по-силно засегнати. Изключение правят Дания, Ирландия и Великобритания, където този процент е по-висок при младите хора, а в Естония, Румъния и Литва - по-възрастните. 

Последни новини
Още от Новини