Пет обвързващи оферти за участие в газопровода Гърция-България

Резервирани са общо 1,57 млрд. куб. м от капацитета на газопровода

Снимка: Vincent Mundy/Bloomberg Снимка: Vincent Mundy/Bloomberg

Пет обвързващи оферти са получени на дългосрочна база на завършилата на 30 ноември обвързваща фаза на пазарния тест на газопровода Гърция-България (IGB), обяви компанията „Ай Си Джи Би“ АД, която отговаря за реализирането на проекта.

Обявеният капацитет в рамките на втората фаза на пазарния тест възлиза на 2,7 млрд. куб. м, като от него са резервирани 1,57 млрд. куб. м.

Пазарният тест ще приключи с подписването на споразумения за предварително резервиране на капацитет от компаниите, които са предоставили оферти, след одобрение на съответното разпределение от националните регулаторни органи на Гърция и България.

Във връзка с проявен интерес и от други компании, които не са участвали в първата фаза на пазарния тест по проекта, се обсъжда възможността за стартиране на процедура за разпределение на остатъчния капацитет, респективно за участие на нови търговци, посочват още от компанията.

Газопроводът IGB трябва да се свърже с гръцката газопреносна система в района на Комотини и с българската система в района на Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, а проектният капацитет е до 3 млрд. куб. м/година в посока Гърция-България, пише Investor.bg.

В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи техническият капацитет може да се увеличи до 5 млрд. куб. м с допълнително изграждане на компресорна станция и с капацитет за обратно подаване (от България към Гърция).

Проектът се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). IGI Poseidon e регистрирано в Гърция с акционери гръцката публична газова корпорация DEPA S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison SpA (50%). 

Последни новини
Още от Новини