Fitch: Банковият сектор в ЦИЕ - стабилен, но все още труден

Сливания и придобиванията - в България, Румъния, Полша и Словения

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Прогнозата за банковия сектор в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) остава стабилна, като отразява умереното подобрение на кредитните фундаменти, но операционната среда остава трудна, се казва в прогнозата на Fitch Ratings.

Възможни са допълнителни консолидации в някои по-фрагментирани пазари, за подобряване на оперативната ефективност пред лицето на различните предизвикателства по отношение на рентабилността и по-строгите регулаторни изисквания.

Действията на регулаторите и правителствата ще продължат да притискат рентабилността чрез натиск върху лихвени проценти и цялостния бавен икономически растеж.

Това най-вероятно ще отслаби възвращаемостта на по-добре представящи се пазари, като България, Чехия, Полша и Словакия и ще ограничи подобрението при по-слабите пазари, като Унгария, Румъния и Словения.

Държавната намеса в областта на банковите такси и валутните ипотеки са станали характерни за пазара в ЦИЕ.

Рисковете за по-нататъчни интервенции в Унгария са намалели с намаляването на банковите такси през 2016 и преобразуването на валутните ипотеки в началото на 2015, което доведе до подобрявмане на финансовата стабилност. Нестабилността все пак присъства в Полша и Румъния, където законодателните промени, касаещи ипотеките, повдигат риск за банковите печалби. 

В Полша може да бъде въведена законодателна поправка, която да задължава банките да компенсират клиентите си за част от валутния спред, спечелен по валутни ипотеки.

В Румъния два нови закона защитаващи интересите на потребителите по отношение на ипотеките, включително принудително прехвърляне на швейцарски франкове, премира през одобрението на парламента, въпреки препоръките на централната банка и в момента е предмет на разискване в Конституционния съд. 

Регулаторните изисквания се повишават на много пазари, което е позитивно от гледна точка на генерирането на доверие в банковия сектор и неговата регулация, но добавя още предизвикателства, с които трябва да се справят банките. Това е много важно за покачавне на стандартите на местните банки, където управлението и контрола по правило са малко по-слаби. 

Чешката и словашката централни банки въведоха 0,5% антицикличен буфер от 2017 насам (от август в Словакия). 

Чешката централна банка затегна и правила за поемане на риск при полиците, за да предотврати прегряване кредитния пазар. 

Това затягане на банковия сектор означава, че е вероятно да станем свидетели на консолидации, особено във фрагментирани пазари, като България, Полша, Румъния и Словения. 

В България и Словения дейността по придобиванията и сливанията вероятно ще обхване по-малки банки, но може да бъде затруднен от предизвикателства в бизнес средата. 

В Полша това може да стане чрез практическо намаляване на чуждестранното участие в банковия сектор. Чуждестранните акционери остават много отдадени на региона и вярваме, че ще предоставят подкрепа на своите дъщерни дружества, ако се наложи. Въпреки това някои може да предпочетат да се оттеглят от определени държави, за да намалят напрежението върху капитала на ниво компании-майки.

Банковият сектор в Централна и Източна Европа продължава да бележи прогрес - с развързване на лоши кредити и намаляване на зависимостта от финансиране от страна на компаниите майки, заключават от Fitch. 

 

Последни новини
Още от Новини