EY провежда стрес тестовете на застрахователите

Дружествата имат срок от 2 седмици, за да предоставят необходимите данни

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Компанията Ernst & Young ще бъде консултант за провеждането на стрес тестовете на застрахователите и презастрахователите, като тя подписа договор с Комисията за финансов надзор.

Дружествата разполагат със срок от 2 седмици, считано от петък (25 ноември), да предоставят данни и информация, нужни за извършването на стрес тестовете, пише Investor.bg.

При провеждането им ще бъдат използвани балансите на дружествата след прегледа, т.е. окончателните коригирани баланси, в резултат от прегледа на балансите на българския застрахователен сектор, които са били изготвени в съответствие с изискванията на Платежоспособност II.

За референтна дата ще бъде взета 30 юни 2016, става ясно от методологията, която ще бъде използвана за провеждане на тестовете.

Компанията консултант трябва да изготви окончателен индивидуален доклад за проведения стрес тест на всяко застрахователно и презастрахователно дружество, както и окончателен доклад с индивидуални и обобщени резултати, който включва информация отделно за всяко дружество.

Докладите трябва да се представят на КФН в срок до 30 дни след датата на сключването на договора.

Първият доклад ще включва финансовите статистики на дружеството, позиция по платежоспособност, собствени средства, анализ на профила на риска, позиция по платежоспособност при различни сценарии, както и коментари и мнения на консултанта.

Стрес тестът се базира едновременно на сценарии, включващи стрес тест на пазара и застрахователен стрес.

Сценарият за стрес теста на пазара е базиран на допусканията на стрес теста на европейския регулатор EIOPA за 2016 г. на застрахователния сектор. Сценарият представя екстремна ситуация, причинена от две събития - бързо нарастване на доходността на всички държавни облигации от страните от ЕС в комбинация със спад на безрисковия лихвен процент. Шоковете в държавните облигации се отразяват в друг финансов пазар чрез увеличение на доходността на корпоративните облигации и спад в стойността на акциите и цените на други класове активи. 

Стрес тест сценарият за застраховането ще включва шокове като земетресения, наводнения, недостиг на резерви.

Последни новини
Още от Новини