Евростат: 1,8% спад на приходите от селско стопанство в ЕС

Водеща роля има чувствителният спад в животновъдния отрасъл

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Общите аграрни добиви в Европейския съюз са спаднали с 1,8% през 2015 в сравнение с предходната 2014 година, сочат последните данни на Европейския статистически институт - Евростат. До голяма степен резултатът се дължи на чувствителен спад при животинските продукти, пише EurActiv. 

Икономическите изчисления показват, че общата селскостопанска продукция в Европейския съюз е била на стойност 411,2 милиарда евро, изчислена върху базисните цени на продукцията за 2015. Това представлява спад от предходната година в размер на 1,8%.

60% от приходите от земеделската продукция, които са генерирани, са били изразходвани за междинно потребление (входящи стоки и услуги), докато брутната добавена стойност (т.е. стойността на продукцията минус стойността на междинното потребление) се равнява на 40% (или € 164,6 млрд).

Държави

С 75,2 млрд. евро (или 18% от общия обем за ЕС) Франция има най-добри приходи от селскостопанска продукция от държавите-членки. Тя е следвана от Италия (55,2 млрд. евро, или 13%), Германия (51,5 млрд евро, или 13%), Испания (45,5 млрд. евро, или 11%). Великобритания е реализирала селскостопанска продукция за 29,6 млрд. евро, което е 7% от продукцията на ЕС, Холандия – за 26,7 млрд. евро, или 6%), Полша - 22,3 млрд. евро (5%), а Румъния е продала продукция за 15,5 млрд евро, или 4%.

Най-голям е ръста на селскостопанската продукция в Латвия, а най-голям спад отчитат Люксембург и Словакия.

През 2015 в сравнение с 2014 стойността на селскостопанската продукция следва различни модели в държавите-членки на ЕС. Най-голямо увеличение е отчетено в Латвия (+ 8,8%), следвана от Литва (+ 5,9%) и Кипър (+ 4.7%). За разлика от тях, най-големите спадове са регистрирани в Люксембург (-9,9%), Словакия (-9.7%), Чехия (-8,6%), Германия (-7,8%), Румъния (-7,4%) и Финландия (-7.3 %).

Значителен спад се отчита в производството и съответно приходите от животинска продукция, докато при растениевъдството продукцията остава на почти непроменени нива в сравнение с предходната година.

Промяната на приходите от селскостопанска продукция се влияе от промяна в цените или промяна в количествата на произведената продукция, или от комбинация от двете, припомнят анализаторите.

Животновъдство

Спадът, в размер на 1,8% при селскостопанското производство в ЕС през 2015 в сравнение с 2014 може да се дължи основно на значителното понижение (с 5,5%) в стойността на произведената животинска продукция, чийто спад в цените в размер на 8,5% само частично се компенсира от увеличения с 3,3% обем. Това общо намаление в стойността на производството на животинска продукция се дължи на стръмното спадане на цената на млякото – с 14,4% (-15,7% за цените и + 1.5% за произведените обеми) и с 6,5% за свинското (-10,1% за цените; + 4,0% за произведените обеми).

Растениевъдство

Стойността на продукцията от растениевъдство остава почти без промяна в ЕС (+ 0,9%), с покачване на цените от 3,9% и намаляване на обемите в размер на 2,9%.

Увеличение със 7,2% се регистрира при зеленчуците (+ 7,6% за цените и -0.4% за обемите) и с 10,4% за плодове (+ 8,1% за цените и + 2.1% за обемите). Само частично са компенсирани и пониженията при зърнените култури, като се отбелязва общ спад от 5,6% ( с 1,9% са спаднали цените, а обемите са намалели с 3,8%). При фуражите се отбелязва спад от 4,6% (+ 1,8% за цените и  -6,3% за обемите).

Последни новини
Още от Новини