В кои страни наблюдаваме най-високо и най-ниско неравенство

Доклад на ОИСР дава отговора

Снимка: Xaume Olleros/Bloomberg Снимка: Xaume Olleros/Bloomberg

Неравенството в доходите е тема, която вълнува сериозно хората по света, като има различни гледни точки по въпроса дали то представлява проблем и трябва ли да се борим с него.

Кои обаче са страните, където неравенството в доходите е най-ясно изразено? Доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) дава отговора.

ОИСР използва коефициентът на Джини (коефициент, който се използва за измерване на разпределението на благата в едно общество), за да направи класация на страните по света по този показател. Стойности на коефициента близки до 0 показват пълна равнопоставеност, а стойността 1 – липса на равнопоставеност, като в този екстремен сценарий цялото богатство в даден страна е съсредоточено в ръцете на един човек.

Докладът на ОИСР показва, че най-силно неравнопоставено е населението в Чили, Мексико и САЩ. Стойността на коефициента на Джини за тези три страни е съответно 0,47, 0,46 и 0,39.

Източник: Bloomberg

Най-ниско от друга страна е неравенството в Исландия (0,24), Норвегия (0,25) и Дания (0,25).

Сред страните от Г-7 най-слабо изразено неравенство има във Франция и Германия, където стойността на коефициента на Джини е 0,29.

Впечатление прави липсата на някаква тенденция около нивото на икономическо развитие на страната и мястото ѝ в класацията за неравенството на ОИСР. И в двата края на разпределението наблюдаваме имената както на развити, така и на развиващи се и по-бедни икономики.

Доходите на най-бедните остават под нивата от преди Световната финансова криза, докато доходите на средната класа и на богатите до голяма степен се възстановяват от 2007 насам, заключват от ОИСР.

В доклада обаче се казва, че неравенството в доходите остава високо, а плодовете от икономическото възстановяване след кризата не са били разпределени по равно.

Последни новини
Още от Новини