385 млн. евро за над 400 малки и средни фирми у нас

Финансирането идва по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

По-добър достъп до финансиране получават над 4000 малки и средни български предприятия. Става въпрос за финансиране с обем от 385 млн. евро, като те ще бъдат разпределени между компаниите на по-ниски лихви и при по-ниски условия за обезпечения.

Всичко това е възможно благодарение на първите споразумения, подписани по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП). Страните, подписали споразуменията, са Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и пет търговски банки у нас.

Тези споразумения имат за цел подобряване на достъпа до финансиране за над 4000 български малки и средни предприятия (МСП), включително микропредприятия и стартиращи фирми, съобщиха на сайта си от Министерство на икономиката.

Отделените за финансирането средства сега представляват две трети от планираните 600 млн. евро, които са на разположение по оперативната програма.

Инициативата за МСП в България е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, Групата на ЕИБ и правителството на България, представлявано от Министерство на икономиката. Нейната цел е да стимулира финансирането на МСП чрез осигуряване на защита от кредитен риск на портфейлите от МСП кредити, предоставяни от финансовите институции. Наред със средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които се явяват принос от правителството на България, Инициативата за МСП се съфинансира от Европейския съюз и чрез ресурси на „Хоризонт 2020“, както и с ресурси на Групата на Европейската инвестиционна банка.

Министърът на икономиката на Република България, Божидар Лукарски коментира подписаните споразумения така: "Щастлив съм, че усилената работа на министерството и останалите партньори в последните месеци по подготовката на прилагането на Инициативата за МСП в страната ни ще се отплати в интерес на българските МСП и те ще могат да се възползват от по-достъпно финансиране, което е от решаващо значение за осъществяване на инвестиционните им намерения. Инициатива за МСП е важен инструмент, който ще позволи на Министерството на икономиката да ускори политиките си за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес."

Последни новини
Още от Новини