Икономиката на България расте с 3,5%

Износът движи растежа у нас

Снимка: Velko Angelov/Bloomberg Снимка: Velko Angelov/Bloomberg

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,5% през третото тримесечие на 2016 на годишна база и с 0,8% спрямо второто тримесечие, показват сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ), предаде Investor.bg.

Това са експресни оценки на НСИ, които дават най-ранна картина на икономиката във възможно най-кратки срокове. Те се основават на предварителни налични към момента месечни и тримесечни данни за отделните икономически сектори, на експертни оценки и модели за поведение и са обект на последващи актуализации и ревизии.

НСИ ще публикува предварителни оценки за БВП през третото тримесечие на 6 декември.

За второто тримесечие на годината НСИ потвърди ръст на БВП с 3% на годишна база и с 0,7% спрямо предходното. Според експресните оценки за третото тримесечие на 2016 БВП в номинално изражение достига 24,631 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през тримесечието е 21,168 млрд. лв.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (69,7%), което в стойностно изражение възлиза на 17,16 млрд. лева. Бруто капиталообразуването е 4,508 млрд. лв. и заема 18,3% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на годината спрямо второто БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 0,8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0,7%.

Според експресните оценки принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление - с 1,3%, и износът на стоки и услуги - с 2,1%.

Годишни изменения

БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3,5% през третото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2,5%.
Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 1%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през третото тримесечие на 2016 спрямо съответното тримесечие на предходната година с 4%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 8,5 и 3,9%.

Последни новини
Още от Новини