Безработицата в България се понижи до 7%

Коефициентът на заетост обаче се понижава

Снимка: Velko Angelov/Bloomberg Снимка: Velko Angelov/Bloomberg

Нивото на безработица у нас през третото тримесечие на 2016 достига 7%, което представлява понижение от 1,3 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2015. Като брой, безработните в рамките на българската икономика лица са 229 хил. през третото тримесечие на годината, като спрямо същия период на миналата година наблюдаваме понижение от 50,3 хил., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Безработицата се понижава и при мъжете, и при жените, като безработните, разделени по този начин, са 7,4% и 6,5% съответно. От всички безработни 14,2% са с висше образование, 50,3% - със средно, и 35,5% - с основно и по-ниско образование.

Източник: НСИ

Още нещо положително в прочита на данните на НСИ, изнесени днес, 14 ноември, е понижението в нивото на трайно безработните. През третото тримесечие на 2016 продължително безработни (от една или повече години) са 142,4 хил., или 62.2% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4.3%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 намалява с 0.9 процентни пункта.

Като негатив можем да отчетем факта, че коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години достига 68,5% през третото тримесечие на годината, като стойността на индикатора намалява спрямо третото тримесечие на 2015 с 0,3 процентни пункта.

През миналата седмица Европейската комисия понижи прогнозата си за безработицата у нас през 2016 до 8,1% спрямо прогнозираните през пролетта 8,6%.

Въпреки тези положителни тенденции по отношение на безработицата у нас, пазарът на труда продължава да изпитва структурни проблеми.

Структурните проблеми на пазара на труда остават и не само че остават, а дори се задълбочават. Последните 3 години бяха силни за пазара на труда, благодарение на добрия икономически растеж. От началото на 2016 този процес започва да се забавя и новите работни места са все по-малко. Икономическият растеж на България щеше да е много по-висок, ако имаше по-добре образована, мобилна и с професионални умения работна сила. Недостигът е налице в целия спектър на дейности, каза икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Десислава Николова в предаването Invest/Or вчера, 13 ноември.

Последни новини
Още от Новини