Промишлените предприятия в България очакват свиване на инвестициите с 15%

Компаниите ще инвестират най-много средства за увеличаване на производствения капацитет

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Българските компании очакват свиване на инвестициите през настоящата година с 15,2% в сравнение с предходната. Това показват данни от данните от бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2016, съобщава Investor.bg

Според основните производствени групи най-голям относителен дял в инвестициите през 2016 се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление – 37,7%, следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори 24,2% и производството на недълготрайни потребителски стоки 20,7%.

През 2017 компаниите прогнозират и намаление на инвестициите в промишлеността с 8,4%, спрямо 2016, като около 34% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. 

В структурата по основни производствени групировки отново производството на стоки за междинно потребление формира най-голям относителен дял – 40,8%. След него се подреждат енергетичните и свързаните с водата сектори и производството на недълготрайни потребителски стоки - съответно с 30,4 и 15,8%.

По направление на инвестициите през 2017 с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет – 35,2% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място, с 26,2% дял, са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване, следвани от тези за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 23,6%, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 15%.

Последни новини
Още от Новини