НСИ отчита ръст на средната работна заплата през третото тримесечие

Увеличение има и в броя на наетите лица

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2016 е 947 лв., за август - 923 лв., а за септември - 954 лв. Тя се повишава със 7,7% на годишна база, като най-голямо е увеличението в секторите Държавно управление – с 10%, Преработваща промишленост – с 9,7%, и Хуманно здравеопазване и социална работа – с 9,6%, показват предварителните данни на НСИ, оповестени днес.

Спрямо второто тримесечие на 2016 обаче е отчетено намаление с 0,5%, като средната месечна заплата за периода юли-септември е 941 лв. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са Финансови и застрахователни дейности - с 8,6%, и Операции с недвижими имоти - с 2,8%.  

Средна брутна работна заплата за страната по месеци:

Източник: НСИ

Увеличение има и в броя на наетите по трудово и служебно правоотношение лица на годишна база. Те са с 1,7% повече, като най-голямо увеличение се наблюдава в Преработващата промишленост - с 9,6 хил., Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети - със 7,8 хил., и Хотелиерство и ресторантьорство - с 6,1 хил. В сектор Строителство има най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение -със 7,4 хил. 

Спрямо предходните три месеца обаче наетите намаляват с 1,9% и достигат 2,31 млн. души.

Най-голямо намаление се наблюдава в секторите Хотелиерство и ресторантьорство – с 20%, Административни и спомагателни дейности – със 7,2%, и Култура, спорт и развлечения – 4,2%. На другия полюс, с най-много наети, са Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – с 1,5%, и Строителство – 0,4%.

Последни новини
Още от Новини