Схемата за микрокредитиране на социални предприятия тръгва до средата на 2017

Очаква се подкрепа да получат около 70 предприятия и 480 безработни или икономически неактивни хора

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Схемата за микрокредитиране на социалните предприятия ще тръгне най-късно до средата на 2017. Такива очаквания изрази министърът на труда Зорница Русинова при откриването на информационен ден по схемата "Развитие на социалното предприемачество". 

Подкрепа по схемата ще получат около 70 социални предприятия и 480 безработни или икономически неактивни хора. Общият бюджет е 15 млн. лв. и е осигурен от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

В момента се подготвя документацията и до края на годината ще започне изборът на микрофинансиращи организации, които ще изпълняват кредитната схема. По процедурата могат да кандидатстват социални предприятия, работодатели, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, общини, доставчици на социални услуги и неправителствени организации, съобщава Investor.bg

Сред допустимите дейности са психологическо подпомагане и мотивиране за включване в заетост, предоставяне на обучения на хората, за които е осигурена заетост в социални предприятия, осигуряване на наставник за новонаетите, оборудване на новосъздадените работни места. Проектите задължително трябва да включват подкрепа за осигуряване на заетост до 12 месеца на хора от уязвимите групи. Крайният срок за подаване на проектни предложения по схема „Развитие на социалното предприемачество“ е 5 януари 2017.

„Ще дадем възможност на стотици хора да намерят реализация чрез социалната икономика“, заяви Русинова. По думите й това е важна за социалното министерство политика, тъй като социалната икономика създава не само социална отговорност, но дава възможност и на уязвими хора да намерят реализация.

Според Русинова това е сфера, която има сериозна пазарна ниша, защото всяко социално предприятие като неконкурентно търговско предприятие на свободния пазар е затруднено да си осигури кредитен ресурс за разширяване на производството или за оборотен капитал. 

В предишния програмен период са създадени над 44 социални предприятия, които продължават да работят, отбеляза Русинова.

С осигурения финансов ресурс от 15 млн. лева ще се подкрепят вече съществуващите предприятия и ще се стимулират фирми, общини и неправителствени организации да развиват социална икономика в България.

Общата стойност на планирания бюджет по ОПРЧР през настоящия програмен период за насърчаване на социално предприемачество е над 56 млн. лв. Със средствата се очаква очаква да бъдат подкрепени 279 социални предприятия и 1870 безработни и икономически неактивни хора.

Последни новини
Още от Новини