Расте интересът към пазара на офис площи в България

Търсенето продължава да превишава предлагането

Снимка: Freeimages.com Снимка: Freeimages.com

Инвеститорският интерес в офис сектора нараства, след като пазарът създаде условия за стартиране на нови проекти във високия клас. Площите в строеж се повишават от 19 000 кв.м. в началото на тази година, до 175 000 кв.м. в средата на 2016, показват резултатите от анализ на Arco Real Estate.

През първата половина на 2016 търсенето на качествени офис площи отново превишава предлагането им. Периодът се характеризира с изключително малко завършени нови проекти. Анализът на проектите в строеж, показва, че до края на 2016 може да се очаква навлизане на около 36 000 кв.м. готови офис площи – обем, който е недостатъчен да задоволи търсенето им за същия период, като допълнителни 115 000 кв.м. ще бъдат готови до края на 2017.

Както и през предходни периоди, секторът на IT и BPO, както и фармацевтични компании са основните, които търсят наеми на офис площи, се посочва още в анализа. 

Данните показват също, че докато второто тримесечие на годината се характеризира с повече преподновявания, третото е изцяло доминирано от голям процент наети площи в строеж. Тук основен дял има наемането на 20 000 кв.м. от голяма компания, във все още недовършен клас А проект в централната бизнес част на гр. София, уточняват от Arco Real Estate. Резервирането на офис площи в строеж е трайна тенденция, която изпъква през целия деветмесечен период. Високите дялове на предварителни договори за площи в строеж показва липсата на готови и качествени за нанасяне офиси. 

Липсата на качествени офис площи задържа активността и реалните разширения от компаниите в сектора, като тази липса се наблюдава изразително в най-горния клас на офис пазара. В началото на годината нивото на свободните площи на Топ 10 офис сгради спада до 2% и не се променя през второто и третото тримесечие.

Общо делът на незаетите офиси за целия пазар се движи между 23% - 24 %, където офис площите клас Б, имат най-голям дял.

Обстановката на пазара е положителна за започване на нови офис проекти, които отговарят на изискванията на клас ААА офис сграда. Мнозинството от компаниите, наематели на клас ААА офис площи, остават оптимисти за тяхното развитие и в рамките на следващите две години планират увеличение на броя на служителите си. Прогнозите за развитието на аутсорсинг сектора – основният двигател на офис пазара, също са положителни, като броят на заетите в този сегмент се очаква да достигне 60 000 до края на 2020. За сравнение, в момента броят им е около 40 000 служители, посочват от компанията. 

Анализите показват, че средната годишна доходност от такива офис проекти е в рамките на около 8 % до 9 % от капитала. 

Последни новини
Още от Новини