Булгартрансгаз и словашкият Eustream подписаха Меморандум за сътрудничество

Газопроводът Eastring ще бъде приоритетен западен маршрут за газов хъб "Балкан"

Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg Снимка: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

С подписването на меморандум за разбирателство между "Булгартрансгаз" и словашкия газов оператор Eustream се потвърждава, че газопроводът Eastring ще бъде приоритетен западен маршрут за газов хъб "Балкан". Той ще помогне за междусистемното свързване на пазарите в региона, съобщава Investor.bg

Със споразумението се потвърждава свързаността на двата проекта - за газовия хъб и за газопровода, а България и Словакия ще анализират възможностите за координираното им изграждане, става ясно още от съобщение на енергийното министерство.

С цел гарантиране сигурността на доставките на природен газ в региона на Централна и Югоизточна Европа, в меморандума се предвижда подкрепа за включването на други страни, заинтересовани от развитието на двата проекта.

Двата газови оператора ще си сътрудничат с информация и ще обменят добри практики за развитието на газовия пазар. В подписаното споразумение е записано още, че и общата им цел за развитие на междусистемно свързаната газопреносна инфраструктура в региона.

Последни новини
Още от Новини