МВФ: Икономиката на България ще нарасне с 3% през 2016

Прогнозата е повишена спрямо предишните очаквания за ръст от 2,8 на сто

Снимка: Velko Angelov/Bloomberg Снимка: Velko Angelov/Bloomberg

Международният валутен фонд (МВФ) повиши прогнозата си за растежа на икономиката на България за 2016 до 3% спрямо предишната прогноза на фонда от април за 2,3%. За следващата година от Фонда прогнозират растежът да се забави леко до 2,8%. Това показват данните от новия регионален доклад на фонда за Централна, Източна и Югоизточна Европа, публикуван днес, 2 ноември, предаде Investor.bg.
Оценката на институцията е доста по-висока в сравнение с тази от прогнозата за целия Европейски съюз – 1,9% за 2016 и 1,7% за следващата година, както и на еврозоната - 1,7% и 1,5%.

В същото време обаче фондът очаква ръстът на износа на България през тази и следващата година да се забави до 3,4% спрямо предишната прогноза за 4,1% през тази година със слабо ускоряване до 4,2% през 2017.

Вносът на България за сметка на това обаче се очаква да се ускори – от прогнозираните повишения по 2,5% и за двете години в предишния доклад сега фондът смята, че ръстът ще е на ниво от 3,8% и 3,3% съответно през тази и следващата година.

МВФ прави изключително сериозна корекция на прогнозата си за инфлацията в България. В предишния си доклад той очакваше инфлация, макар и слаба, от 0,2% за тази година. Новата прогноза обаче сочи, че страната ще отчете дефлация, и то на ниво от 1,6%. Добрата новина е, че през следващата година се очаква България да се завърне към ръст на потребителските цени от 0,6%.

Публичният дълг ще продължи да нараства, макар и по-бавно спрямо предишната прогноза – до 29,7% от БВП през тази година спрямо 30,2% в предишния доклад. Интересното е обаче, че МВФ очаква той да намалее през 2017 г. до 26,3% от БВП. Предишните очаквания бяха за увеличаване до 30,6%.

Очакваният икономически растеж в България за тази и следващата година е доста над средния за региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа (ЦИЮИЕ) съответно от 1,3% и 2,1%. Най-силен ръст на

БВП се очаква да постигнат Черна Гора (5,1%) и Румъния (5,0%), а най-слаб – Беларус (-3,0%), Русия (-0,8%) и Украйна и Естония (по 1,5%).
Според доклада динамиката на растежа в региона остава стабилна, като цикличното възстановяване е близо до завършване в по-голямата част от ЦИЮИЕ. Извън Общността на независимите държави (ОНД) растежът продължава с добри темпове, поддържан от приспособяващи се политики и воден от растящо потребление.

Въпреки все още ниската инфлация цикличното възстановяване изглежда е близо до завършване в тази част на региона с намаляващ процент на безработица до предкризисни нива, силно нарастващо заплащане и увеличаващо се кредитно възстановяване.

Темпото на свиване е умерено в Русия, след като цените на горивата се повишиха от техните най-ниски нива, докато останалата част на ОНД постепенно излиза от рецесия поради повишеното външно търсене.
В краткосрочен план валутната политика трябва да остане гъвкава предвид очакваната слаба инфлация. Очаква се фискалната политика да бъде неутрална или разширяваща се, като повечето страни да имат структурни фискални дефицити. В страни, в които стабилният растеж продължава с години и нивата на безработица са близки до тези отпреди кризата, трябва да се използват сравнително добрите времена за възстановяване на фискални буфери, стъпвайки възможно най-много на мерките за бърз растеж.

Предвид ниските инвестиции и лошата демография държавите от ЦИЮИЕ може да не са в състояние да поддържат текущия силен растеж, без да увеличат значително производителността или да бъдат изправени пред обновеното разширяване на външен дисбаланс, се казва още в доклада.

Повишаването на инвестициите и производителността може да изисква допълнителни структурни реформи, фокусирани върху стабилизиране на институциите и повишаване ефективността на управлението.

Според фонда предвид факта, че повечето страни в региона имат голям недостиг на публични капиталови запаси и инфраструктура в сравнение с развита Европа, има значителни възможности за публични инвестиции, които, ако се извършат ефективно, биха засилили потенциалното развитие в региона.

В същото време много държави от ЦИЮИЕ все още срещат огромни фискални дефицити. В този контекст фондът смята, че подобряване на управлението на публичните инвестиции и данъчна администрация може да спомогне за освобождаване на допълнителни ресурси, които да се използват за стимулиране на публични инвестиции или за намаляване на увеличилите се фискални дефицити.

Последни новини
Още от Новини