Доверието прави общността устойчива

Надя Кантарева-Барух, директор на издателство „Аз-буки“

Надя Кантарева-Барух, директор на изд. Аз-буки към МОН. Снимка: архив на Надя Кантарева-Барух Надя Кантарева-Барух, директор на изд. Аз-буки към МОН. Снимка: архив на Надя Кантарева-Барух

Надя Кантарева-Барух, д-р на филологическите науки е директор на издателство „Аз-буки“. Тя даде специално интервю за Bloomberg TV Bulgaria по повод международната конференция "Образование и бизнес-Устойчиви общности" на 21 ноември 2016 в София, организирана от Bulgaria ON AIR.

 

Какво е Вашето определение за устойчива общност?

- Доверието, изградено и защитено между хората от дадена общност – това е синтезираният отговор на въпроса ви.  Ако търсим „лакмус“, който показва дали една общност – било професионална или друга, бележи устойчивост, то това е именно Доверието.
 
Как вашата компания създава устойчиви връзки? Как работи за общността?

- Задължително търсим пресечната точка в интересите ни с партньори, независимо дали вече сме установили трайни връзки, или предстои първата ни съвместна работа.

Медията е посредник и като такава би могла да се превърне в част от другия екип –  на компания, на неправителствена организация или за отделна кауза.

Имам предвид, че безусловно излиза потребността от обществено представяне. Публичността е фактор, който дирижира авторитета, стабилността, перспективите за всяка общност.

 

Какви конкретни планове имате за развитието на общността, в която работи вашата организация?

- „Аз-буки“ е обществената медия на България за образование и наука и има сериозни задачи, свързани с политиките в тези сфери. Позната е обществената чувствителност, що се отнася до образованието и грамотността. Едва ли има друга нация, издигнала в култ просвещението.  

Приоритетната цел е да представяме с полагащата й се стойност българската наука, която всъщност е част от европейското, от световното познание. 

В това отношение издателство "Аз-буки" разполага със сериозен ресурс.

Научните списания, които издаваме се разпространяват и в Америка, Европа, Азия, Австралия. Изданията, някои от които с над 70-годишна история, се реферират, индексират и листват в 8 от най-авторитетните бази данни за научна периодика в света.

 

Какви са проблемите, които срещате при изпълнението на целта си?

- Каквито и да са проблемите, те са разрешими при ясно формулирана цел и ангажираност на всеки от екипа с конкретно определена функция.

 

Смятате ли,че изкуството, спортът, младежките инициативи допринасят за създаването на устойчиви общности?

- Една инициатива, още повече свързана със спорта и изкуството и допълнена с младежки ентусиазъм, привлича хората.

 

Какви според вас са бъдещите предизвикателства, които ще срещаме в тази област?

. Не зная доколко този отговор кореспондира със заложеното във въпроса, но мисля, че физическото възпитание и спортът не са заели полагащото им се място още от началните класове. Много бих искала например участието в училищния отбор – проявената дисциплина и екипност, да е условие за прием в гимназията или университета. В това отношение светът дава добри примери.    Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ към Министерството на образованието и науката е създадено със Закона за предучилищното и училищното образование. То издава научните списания: „Педагогика”, „Стратегии на образователната и научната политика”, „Чуждоезиково обучение”, „История”, „Български език и литература“, „Математика и информатика”, „Професионално образование”, „Философия”, както и седмичника вестник „Аз-буки“.
Освен в страната изданията се разпространяват и в Европа, Азия, Америка, Африка.
Научната периодика на „Аз Буки” се реферира, индексира и листва от:
– SCOPUS
– ERIH PLUS
– SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
– SOCIAL SERVICES ABSTRACTS
– WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS
– PAIS INTERNATIONAL AND LINGUISTIC AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS
– EBSCOhost
– ИНИОН – РАН

 

Последни новини
Още от Новини