Близо 2,8% е средната годишна доходност на УПФ за последните 2 години

Средната доходност на ППФ е 2,93% за същия период на годишна база

Снимка: freeimages.com Снимка: freeimages.com

Универсалните пенсионни фондове (УПФ) са постигнали 2,76% средна годишна доходност през последния двугодишен период. Среднопретеглената доходност на ППФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,93%, съобщават от Комисията за финансов надзор (КФН). 

Минималната доходност при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове от 30 септември 2014 до 30 септември 2016 е отрицателна и е в размер на -0,24%. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0,07 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд, посочват още от Комисията.

Сред универсалните пенсионни фондове с най-добра годишна доходност е бил УПФ "Съгласие" – с 5,05%, следвана от УПФ "ЦКБ-Сила" – с 3,96% и УПФ "Топлина" с 3,81%.

Сред професионалните пенсионни фондове най-добре се е представил ППФ "Съгласие" с 4,58%, следван от ППФ "ЦКБ-Сила" с 4,28% и ППФ "Доверие" с 3,49 на сто.

Нито един от фондовете не отчита отрицателна годишна доходност.

Среднопретеглената годишна доходност на доброволните пенсионни фондове (ДПФ) е 3,47%за последния двугодишен период, отчита още статистиката на КФН.

Най-висока годишна доходност отчита ДПФ "Съгласие" – 5,06%, следван от ДПФ "ЦКБ-Сила" – с 4,16% и ДПФ "Доверие" с 4 на сто на годишна база.

Последни новини
Още от Новини