Средната издръжка на живот на едно лице е близо 560 лева

2235 лева е издръжката на живот на домакинство през септември

Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg Снимка: Kiyoshi Ota/Bloomberg

78,5% от домакинствата в страната живеят с общ доход на едно лице под необходимите средства за издръжка на живот. Запазва се високият дял на домакинствата, които са принудени да се самоограничават в разходите, след като доходите им изостават от необходимите средства за издръжка на живота. Това показва проучване за издръжката на живот на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ. 

30,5% от домакинствата са с общ доход на едно лице под издръжката за бедните домакинства (до 297 лв.), или близо 2,2 млн. лица. Намалява броят на живеещите под абсолютния праг на бедността (с около 57 хил. лица), но темпът е бавен и затова техният дял се задържа на високи нива.

48% от домакинствата са с общ доход на 1 лице от 297 до 559 лв. (или около 3,4 млн. лица). Изменението е с по-високи темпове на нарастване (с +3,4%), което означава, че лицата са по-близо до издръжката на бедните домакинства, и рискът да попаднат отново в групата на бедните е твърде голям. 21,5% от домакинствата са с общ доход на едно лице над издръжката на живота (559 лв.), а това представлява около 1,6 млн. лица.

През последното тримесечие издръжката на живота отчита леки колебания нагоре с 0,4%, но все още на годишна база се наблюдава спад с 0,4%, посочва се в изследването. Според анализаторите издръжката на живота до края на 2016 ще следва тенденцията на намаление или нулев ръст на инфлацията, тъй като не се очертават достатъчно устойчиви индикатори за възстановяване на икономиката.

В края на третото тримесечие на 2016 лекото нарастване на издръжката на живота се дължи основно на поскъпването на хранителните стоки средно с 0,9%, а на годишна база бележи ръст с 1%. Основната причина е влиянието на сезонния характер на някои хранителни стоки. 

Прагът на абсолютна бедност, базиран на потребителска кошница от 100 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достига до 297 лв. на едно лице, отчита се в анализа на Института. Налице е нарастване на тримесечна база с 0,6%, а на годишна база - с 0,4%. Данните показват нарастване по-скоро на т. нар. стоки от първа необходимост, които имат висок относителен дял в потреблението на бедните домакинства.

През последното тримесечие издръжката на живота отчита леки колебания нагоре с 0,4%, но все още на годишна база се наблюдава спад с 0,4%, посочва се в изследването. Според анализаторите издръжката на живота до края на 2016 ще следва тенденцията на намаление или нулев ръст на инфлацията, тъй като не се очертават достатъчно устойчиви индикатори за възстановяване на икономиката.

В края на третото тримесечие на 2016 лекото нарастване на издръжката на живота се дължи основно на поскъпването на хранителните стоки средно с 0,9%, а на годишна база бележи ръст с 1%. Основната причина е влиянието на сезонния характер на някои хранителни стоки. 

Прагът на абсолютна бедност, базиран на потребителска кошница от 100 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, достига до 297 лв. на едно лице, отчита се в анализа на Института. Налице е нарастване на тримесечна база с 0,6%, а на годишна база - с 0,4%. Данните показват нарастване по-скоро на т. нар. стоки от първа необходимост, които имат висок относителен дял в потреблението на бедните домакинства.

 

Последни новини
Още от Новини