Булард от Фед: Едно повишение на лихвите е достатъчно

Председателят на Фед за Сейнт Луис говори днес, 24 октомври

Орелът на фасадата на сградата на Фед. Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg Орелът на фасадата на сградата на Фед. Снимка: Andrew Harrer/Bloomberg

Председателят на Фед за Сейнт Луис Джеймс Булард каза днес, 24 октомври, че едно повишение на лихвите в САЩ е достатъчно за момента, повтаряйки коментарите, които направи по-рано.

По думите на Булард новата целева стойност за основния лихвен процент в САЩ трябва да бъде повишена само с 25 базисни пункта до диапазона 0,5% - 0,75%, въпреки че инфлацията се приближава до 2%, а пазарът на труда е близо до нивото на пълна заетост.

Булард каза, че лихвите в САЩ вероятно ще останат ниски през следващите две или три години, защото възвръщаемостта от сигурни активи, като се вземе предвид инфлацията, е била с 200 базисни пункта по-ниска през последните няколко години в сравнение с периода 2001 – 2007, предаде думите на Булард MarketWatch.

“Реалната възвръщаемост от безрискови активи е изключително ниска в момента и не се очаква да се повиши скоро”, каза Булард, като допълни, че Фед няма толкова голям контрол върху тези доходности, колкото пазарът си мисли.

„Въпреки че за Фед се смята, че е способен да влияе на реалната възавръщаемост в краткосрочни периоди от време, може би за няколко тримесечия, в по-дългосрочни периоди пазарни сили определят тази възвръщаемост“, коментира Булард.

Отчасти лихвите са ниски, защото САЩ се намира в „режим на нисък прираст на производителността на труда, което поставя под натиск доходността в реално изражение от безрискови активи“, каза Булард.

Булард е с малко по-различни прогнози по отношение на паричната политика на Фед в сравнение с мнозинството от останалите членове на Комисията по парична политика. Той очаква основната лихва да остане в диапазона 0,5% - 0,75% до 2019, докато средната прогноза на членовете на Комисията за паричната политика е тогава тя да се намира на ниво от 2,5% - 2,75%.

Последни новини
Още от Новини