Индустриален капитал холдинг отчита общи приходи в размер на 2,236 млн. лв.

10,4% ръст на неконсолидираната печалба на компанията

Снимка: http://www.freeimages.com Снимка: http://www.freeimages.com

Към 30 септември Индустриален капитал холдинг АД отчита общи приходи в размер на 2,236 млн. лв. и разходи за 571 хил. лв., пише Investor.bg.

Индустриален капитал холдинг АД приключва третото тримесечие от годината с печалба в размер на 1,665 млн. лв., показва междинният финансов отчет на дружеството, разпространен чрез БФБ – София.

Печалбата нараства с 10,4% в сравнение с реализираните 1,509 млн. лв. през предходната година.

Приходите са единствено финансови, като от участия са в размер на 2,225 млн. лв., а от лихви са в размер на 11 хил. лв.

В отчетния период основна цел на управленската политика  на емитента продължава да бъде увеличаване на производството и повишаване на ефективността му в дружествата в които притежава дялове от капитала.

От началото на годината книжата на холдинга поскъпват с 27,45%, а от началото на годината ръстът е с 20,67%. Пазарната капитализация е 60,653 млн. лв.

Последни новини
Още от Новини