Разкриването на аптеки в малките населени места става по-лесно

В местата, в които няма денонощна аптека, се предвижда задължителен график за дежурства

нимка: Christopher Dilts/Bloomberg нимка: Christopher Dilts/Bloomberg

Облекчаване на условията за разкриване на аптеки в малките населени места предвижда проектозаконът за лекарствени продукти в хуманната медицина, публикуван за обсъждане на сайта на Министерството на здравеопазването и на портала за обществени консултации. Крайният срок за подаване на становища е 2 ноември. 

Работното време на аптеките в малките населени места ще може да е намалено, но ще се изисква те да работят поне два дни в седмицата по 4 часа.

В местата, където няма денонощна аптека, пък се предвижда да се изготви задължителен график за дежурства. Това ще се прави от регионалните здравни инспекции и при неспазването му ще се налагат санкции на търговците на лекарства, съобщава Investor.bg.

Друга част от промените, предвидени в законопроекта, засяга мерки за ограничаване на паралелния износ на лекарства, възможност за доставка на недостигащи лекарства от трети страни и генерично заместване при лечение.

Поправките за аптеките и лекарствата здравният министър Петър Москов се опита да прокара и по-рано с други промени в законодателството, но заради отпора на гилдиите ги отложи.

В законопроекта е заложено изготвянето на обещаната от здравния министър Национална аптечна карта. С нея ще се определят районите с недостиг или пълна липса на аптеки. В тези населени места търговците на лекарства ще могат да разкриват по улеснена процедура втори и следващ адрес.

На вторите и следващи адреси няма да се изисква да работи магистър фармацевт. Продажбата на медикаменти ще може да се осъществява от помощник фармацевт или от магистър фармацевт с по-малък от законово изискуемия опит, предлага Министерството.

Що се отнася до мерките за паралелния износ, с промените в закона се създава специален съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата. Той ще изготвя списък на лекарства, за които да може да се ограничава износът. Списъкът се предвижда да е публичен.

Търговците, които планират износ на някое от включените в този списък лекарства, ще са длъжни да уведомяват Агенцията. Тя ще прави съответните проверки и при опасност от недостиг на препаратите в страната ще може да налага забрана за износа.

Агенцията ще изготвя и списък на наблюдавани лекарствени продукти, за които през последните три месеца са постъпили уведомления, че предстои износ. Предвиждат се и проверки за търговците, които повече от 5 пъти за един месец са отказали да изпълнят доставки на лекарства.

При недостиг на лекарства, включени в Позитивния списък, здравното министерство ще може да се договаря за доставки от други държави от Европейския съюз (ЕС) или държави извън ЕС, предвиждат още промените. Ако за медикаментите няма определена цена, се предвижда и механизъм за договаряне.

Когато лекарственият продукт не е включен в Позитивния лекарствен списък, той ще може да бъде осигурен чрез международно споразумение, ако неговото международно непатентно наименование е включено в Позитивния лекарствен списък, предвиждат още промените.

Предвижда се с публични средства да могат да се плащат и медикаменти, които не фигурират в Позитивния списък, но няма друга алтернатива за лечение на пациентите. По предложение на националните консултанти, експерти от Здравната каса и други експерти ще се изготви списък на такива препарати, който ще се утвърждава от здравния министър.

С промените се ускоряват и сроковете за издаване на разрешения за паралелен внос на лекарствени продукти, които не достигат в страната. Отделно се дава възможност на държавата и Здравната каса да създадат търговско дружество, с което да търгуват на едро с лекарства.

Що се отнася до генеричното заместване, в законопроекта е предвидено магистър фармацевтите да могат да консултират пациентите по установен от здравното министерство ред и да предлагат генерични медикаменти на мястото на предписаните им от лекар препарати. Основният мотив на вносителя е свързан с цената на лечението.

С промените се затяга и режимът на трудови правоотношения с магистър фармацевтите, които ръководят аптеки. Проверките за спазването на държавно регулираните цени на лекарствените продукти от аптеките и дрогериите се предвижда да се прехвърлят на Регионалните здравни инспекции.

Последни новини
Още от Новини