БНБ прие наредба за регламентиране дейността на кредитните посредници

Наредбата ще бъде достъпна, след като бъде публикувана в Държавен вестник

Снимка: Luke MacGregor/Bloomberg Снимка: Luke MacGregor/Bloomberg

Българската народна банка (БНБ) е приела на днешното заседание на Управителния съвет наредбата, с която се регламентира дейността на кредитните посредници, съобщават от централната банка. Наредбата се издава на основание на текстове от новия закон, който регламентира ипотечното кредитиране. В него подробно се разписват изисквания към посредниците на кредитния пазар – за образователен ценз и стандарти на работа.

Лицата, които до влизането в сила на Закона за ипотечното кредитиране извършват дейност по кредитно посредничество по смисъла на същия закон, следва да подадат необходимите документи за вписване до 21 януари 2017, в случай че възнамеряват да продължат дейността си и след тази дата, допълват от БНБ. 

Лицата, които само свързват потребителите с кредиторите без да извършват някоя от посочените дейности не попадат в обхвата на закона за ипотечните кредити и за тях не се изисква регистрация като кредитни посредници, посочват от банката.

Самата наредба обаче БНБ не е публикувала никъде. От пресцентъра на централната банка обясниха за Investor.bg, че наредбата може да се види, след като бъде публикувана в Държавен вестник.

В съобщението на БНБ се посочва, че съгласно допълнителните разпоредби на Закона за кредитите за недвижими имоти „кредитен посредник” е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и при извършване на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма извършва поне една от следните дейности:

- представя или предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от закона;

- съдейства на потребители, като извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от закона;

- сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от закона от името на кредитора.

 

Последни новини
Още от Новини