Парламентът прие пакет от промени в данъчните закони

Е-декларации за доходите и облекчения за безкасови плащания одобриха депутатите

Снимка: Velko Angelov/Bloomberg Снимка: Velko Angelov/Bloomberg

Намаляване на безкасовите плащания от 10 хил. до 5 хил. лева, увеличение на акциза на цигарите от 1 януари 2017 и възможност за подаване на годишна данъчна декларация от наследници на починали лица са основните промени в данъчните закони, предложени от Министерство на финансите и гласувани на първо четене от парламента, предаде Investor.bg.

Данъчните декларации и за бизнеса, и за физическите лица ще се подават само онлайн. За фирмите задължението влиза в сила за доходи, които подлежат на деклариране от 2017 по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Изискването е това да става задължително с електронен подпис, уточнява Dnes.bg. Физическите лица, които имат задължение да подават данъчна декларация, ще трябва да направят това само по електронен път за доходите, които са получили през 2017. Тоест първата година, в която декларациите ще са само онлайн, ще е 2018. 

Прие се също годишната данъчна декларация за физически лица да се подава само по електронен път за доходите, придобити след 1 януари 2017. 

Измененията в Закона за акцизите и данъчните складове предвиждат промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите, като специфичният акциз ще бъде увеличен от 70 лв. на 101 лв. за 1000 къса, като едновременно с това се изменя пропорционалният акциз поетапно за достигане на минималните нива на облагане за Европейския съюз до 1 януари 2018 (27 на сто от продажната цена за 2017 и 28% от продажната цена за 2018).

Размерът на акциза не трябва да е по-малък от 168 лева за 1000 къса от 1 януари 2017 и не по-малък от 178 лева за 1000 къса от 1 януари 2018, предвиждат приетите на първо четене промени. В момента размерът на акциза е не по-малък от 161 лева за 1000 къса.

В Закона за корпоративното подоходно облагане освен че се предлага декларациите по образец да се подават задължително по електронен път с електронен подпис, се предвижда ипромяна в реда за коригиране на счетоводни и други грешки, като се дава право след изтичане на законоустановения срок за подаване на годишната данъчна декларация, подателят еднократно в срок до 30 септември на текущата година да направи промени, свързани с декларирания данъчен финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за предходната година, чрез подаване на нова декларация.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица предвиждат хора, получили доходи от източници в чужбина, да ги декларират годишно. Дължимият данък ще се определя в годишната данъчна декларация и ще се внася в срок до 30 април на следващата година.

 

 

Последни новини
Още от Новини