Европейската комисия предложи да не намаляваме емисиите парникови газове до 2030

Това е обсъдено на заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС в Люксембург

Ветрогенератори. Снимка: Bartek Sadowski/Bloomberg Ветрогенератори. Снимка: Bartek Sadowski/Bloomberg

Европейската комисия е предложила най-ниската цел за страната ни – 0%, за нивата на годишните емисии на парникови газове за секторите извън Европейската схема за търговия с емисии* в периода 2021-2030 г. Това е обсъдено на заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС в Люксембург, в което е взела участие министърът на околната среда Ивелина Василева, съобщи Investor.bg, позовавайки се на МОСВ.

До 2020 г. законодателството в ЕС се урежда от сега действащия пакет „Климат-енергетика“.

Съветът обсъди законодателните предложения на ЕК за приноса на сектора земеползване, промени в земеползването и горското стопанство и секторите извън Европейската схема за търговия с емисии към общите усилия на ЕС за намаляване на емисиите с най-малко 40% до 2030 г.

Проекторегламентите включват задължителни цели за държавите членки, свързани с нивата на годишните емисии на парникови газове в периода 2021-2030 г. за сектори като транспорт, сграден фонд, селско стопанство, отпадъци, земеползване и горско стопанство, които са с принос за действията на ЕС в областта на климата.

Съгласно приетите заключения на Европейския съвет от 2014 г., държавите членки на ЕС не могат да имат положителни стойности. Това означава, че с предложената цел от 0% страната ни има възможно най-ниската стойност.

Министър Василева подчерта водещата роля на горите за поглъщане и задържане на въглеродните емисии и необходимостта да се засили участието на управлението на горите в предложените мерки.

В светлината на предстоящата 13-а среща на страните по Конвенцията за биологично разнообразие и свързаните с нея протоколи, която ще се проведе от 4 до 17 декември в Канкун, Мексико, Съветът по околна среда обсъди и прие заключения, полагащи основите на преговорната позиция на Съюза в рамките на срещата.

*Европейската схема за търговия с емисии обхваща над 12 хил. електроцентрали и промишлени инсталации в страните членки на ЕС, Норвегия и Лихтенщайн.

Последни новини
Още от Новини