Безработицата продължава да спада

През септември равнището на безработица спада до 7,8%

 Снимка: Ian Thomas Jansen-Lonnquist/Bloomberg Снимка: Ian Thomas Jansen-Lonnquist/Bloomberg

Равнището на регистрираната безработица* през септември продължава тенденцията си на спад, като намалява с 0,2 пункта до 7,8%, съобщават от пресцентъра на Агенция по заетостта. В сравнение със същия период на миналата година равнището на безработица е с 1,4 процентни пункта по-ниско. 

Към края на месец септември броят на регистрираните в бюрата по труда достига 255 466. Спрямо август безработните лица намаляват с 6059. На годишна база безработните са с 47 309 лица по-малко през септември спрямо същия период на 2015. 

През миналия месец на работа са постъпили общо 23 211 безработни лица, от които 19 968 на първичния пазар на труда. 

В субсидирана заетост през септември са включени 3 243 безработни. От тях 452 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 2 804 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 19 118 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 11 410, които са близо 59,7% от всички заявени свободни работни места през месеца, съобщават още от Агенцията. 

В сравнение със септември 2015 броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 2 639.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор се регистрира в преработващата промишленост (5 163 места), търговията и ремонта на автомобили (2 125 места), строителството (992 места), хотелиерството и ресторантьорството (665 места), административната и спомагателната дейности (551 места) и др. 

*Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011.

Последни новини
Още от Новини