Дефлацията отново на дневен ред

През септември НСИ отчита месечна дефлация от 0,5%

След като през август НСИ отчете нулева инфлация, през септември България отново се връща към дефлация. Прекъсването на краткия оптимизъм за ръст в цените на стоките се дължи най-вече на спада на цените на стоките в сектор развлечение и култура, сочат актуалните данни на НСИ за септември. 

През деветия месец от годината Националния статистически институт (НСИ) отчита месечна дефлация от 0,5% и годишна от 0,6%. От началото на годината дефлацията е в размер на 0,7%.

През миналия месец най-силно понижение отбелязват цените в сектор развлечение и култура (с 6,8%). В същото време, намаляват и цените на облеклото и обувките, на транспорта и в сектора на ресторантите и хотелите. 

НСИ отчита месечно увеличение в цените на алкохолните напитки и тютюневи изделия (0,3%), на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (0,2%), образование (1,4%). 

На равнището от август стават цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки, както и цените в здравеопазването и съобщения.

Използвайки европейската методология на хармонизирания индекс на потребителските цени, който е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС, НСИ също регистрира месечна дефлация от 0,7% спрямо август. Изчислена по този начин, годишната дефлация е по-голяма и достига 1,1%.

В същото време цените в т. нар. малка потребителска кошница (100-те най-необходими стоки и услуги с тегла, каквито имат те в бюджетите на най-бедните 20% от домакинствата) се увеличават с 0,1% на месечна база и с 0,2% от началото на годината.

Сред продуктите от малката кошница цените на хранителните продукти остават на същото ниво спрямо предходния месец, на нехранителните стоки се увеличават с 0,3%, а на услугите запазват равнището от август.

Последни новини
Още от Новини