Създава се Съвет за развитие на капиталовия пазар в България

Днес бе подписан меморандум за учредяването на Съвета

Снимка: Централен депозитар Снимка: Централен депозитар

По инициатива на Централен депозитар, Комисията за финансов надзор, народния представител Делян Добрев и в партньорство с още дванадесет бизнес организации и асоциации пряко свързани с капиталовия пазар в страната, днес, 10 октомври, беше създаден Съвет за развитие на капиталовия пазар в България, се казва в съобщение на Централен депозитар (ЦД). 

Представителите на ръководствата на институциите и организациите подписаха меморандум за учредяването на Съвета.

„В КФН не само сме набелязали основните проблеми пред българския капиталов пазар, но ще предложим още на първото заседание на Съвета следващата седмица практически решения. От наша страна, като регулатор, обещавам, че ще ангажираме експертния капацитет на комисията в пълен обем, за да предложим на Съвета смислени решения за капиталовия пазар“, каза председателят на КФН Карина Караиванова.

Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов сектор.

Сред неговите основни приоритети са изработването на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар в средносрочен и дългосрочен план, повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар, както и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари. Чрез създаването на Съвета се цели и въвеждането за търговия на нови финансови инструменти на регулиран пазар, създаването на условия за финансиране на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар и възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни програми и средства от ЕС.

По думите на изпълнителния директор на Централен депозитар Васил Големански учредяването на Съвета е исторически момент не само поради факта, че е без прецедент в сектора до момента, но най-вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия пазар в България. „Убедени сме, че това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов сектор“, отбеляза той.

Създава се и Координационна ръководна група за изпълнение на приоритети на Съвета, чиито функции включват: анализ и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия финансов сектор, съобщават още от ЦД

Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация имаща отношение към небанковия финансов сектор, както и споделяща неговите принципи. Като асоцииран член към него вече се е присъединила и Американската търговска камара в България (AmCham).  

Последни новини
Още от Новини