МФ подобри прогнозите за икономиката и безработицата през 2016

Българската икономика ще нарасне с 2,6% през 2016

Владислав Горанов, министър на финансите, по време на откриване на участък от Околовръстен път в София. 13 септемврир 2016. Снимка: Bulgaria ON AIR Владислав Горанов, министър на финансите, по време на откриване на участък от Околовръстен път в София. 13 септемврир 2016. Снимка: Bulgaria ON AIR

Есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите (МФ) за растежа на българската икономика е доста по-оптимистична в сравнение с пролетната. Последните изчисления и допускания на МФ показват, че реалният ръст на БВП на България за 2016 ще достигне 2,6% (при прогнозиран ръст от 2,1% според пролетната прогноза). В номинално изражение БВП на България ще достигне 88,87 млрд. лева. За периода 2017 – 2019 прогнозите остават без промяна. Очакваният реален растеж на БВП за 2017 е в размер на 2,5%, а за 2018 и 2019 – по 2,7%:

Основен принос за растежа ще има вътрешното търсене (потребление и инвестиции). Очаква се благоприятната динамика при частното потребление, отчетена през първото полугодие на 2016, да се запази до края на годината, а спадът при публичните разходи да се забави значително. В резултат, крайното потребление ще нарасне с 1,5%. Инвестициите в икономиката се повишиха със 7,1% за периода януари-юни, като съществен принос за това увеличение имаше изменението на запасите. За 2016 инвестициите ще забавят своя ръст до 3,7% както поради по-слабото нарастване на запасите и частните инвестиции в сравнение с първото полугодие на годината, така и заради спада на капиталовите разходи на правителството, който се дължи на преминаването към новата финансова рамка 2014-2020 г. за финансиране на програмите от фондовете на ЕС. Външният сектор ще има положителен принос към растежа на БВП, близък до отчетения за полугодието на годината (0.6 пр.п.), пише в анализа си Министерство на финансите.

Прогнозите за безработицата в есенната прогноза също са по-оптимистични. Процентът безработни за 2016 у нас ще достигне 8,1% при очаквани 8,6% според пролетната прогноза. По-благоприятното развитие на пазара на труда в сравнение с очакваното според пролетната прогноза даде основания за повишаване на оценките за динамиката на заетостта за цялата 2016, обясняват от МФ:

Очакванията за ръста на преките чуждестранни инвестиции като процент от БВП остават непроменени на ниво от 3,7% за 2016.

Увеличени са и очакванията за нарастване на паричното предлагане, измерено чрез паричния агрегат М3. Според есенната прогноза за 2016 то ще отбележи ръст от 8,8% спрямо очаквания за ръст от 8% според пролетната прогноза.

МФ обаче понижава прогнозата си за инфлацията, като вече прогнозира дефлация от -1% за годината вместо прогнозираните през пролетта -0,8%.

 

Последни новини
Още от Новини