Оптимизират издаването на удостоверения от и за администрацията?

Информацията, касаеща удостоверения и служебни бележки, ще се предава автоматично между институциите

Снимка: FREEIMAGES Снимка: FREEIMAGES

Администрацията на Министерски съвет обяви обществена поръчка с прогнозна стойност от 470 833 лв. без ДДС, която да оптимизира процеса по издаване на удостоверения от и за администрацията, предаде БГНЕС.

Средствата са осигурени по линия на бюджета на европейска програма „Добро управление“. С паричните средства ще се осигури и надграждането на Интегрираната информационна система за държавната администрация.

С изпълнението на проекта би следвало да отпадне необходимостта от получаване на удостоверение или служебна бележка от дадена администрация за представянето ѝ в друга, като услугата следва да се преобразува във вътрешноадминистративна. По този начин информацията ще бъде автоматично предавана между двете институции.

„Дейността предвижда извършване на надграждане на специализираните системи в администрациите и интегрирането им със системата RegiX – платформа, която осигурява достъп до ключови регистри на информационни системи, обслужваща администрациите“, става ясно от документ към заданието.

Оферти за участие в обществената поръчка ще се приемат до 26 октомври.  

Последни новини
Още от Новини