Крайно бедните в света стават все по-малко

Броят им е намалял с над 100 млн. за година

Индийски фермер. Снимка: Prashanth Vishwanathan/Bloomberg Индийски фермер. Снимка: Prashanth Vishwanathan/Bloomberg

Ново изследване на Световната банка за бедността показва, че крайната бедност по света продължава да спада въпреки забавянето на глобалната икономика. Но институцията предупреждава, че предвид очакванията за растежа, намаляването на високите нива на неравенство може да е необходим компонент за достигането на глобалната цел за прекратяване на крайната бедност до 2030.

Според резултатите на Световната банка близо 800 млн. души са живели с по-малко от $1,90 на ден през 2013. Това е със 100 млн. души по-малко в сравнение с предходната година. Прогрес в борбата срещу крайната бедност е постигнат основно в региона на Източна Азия и Тихия океан, особено Китай, Индонезия и Индия. Половината от попадащите под линията на крайна бедност днес живеят в Субсахарска Африка, а друга една трета живее в Южна Азия.

В 60 от общо 83 държави, изследвани в доклада, между 2008 и 2013 средният доход на попадащите в групата на най-бедните 40% се повишава. 

Противоположно на всеобщото схващане, неравенството между хората по света спада системно от 1990, като през 2013 те са с 1,1 млрд. по-малко в сравнение с 1990. Все пак обаче неравенството остава доста високо и притесненията са големи, посочват експертите от Световната банка.

Докладът отчита, че в 34 от изследваните държави разликата в доходите се разширява, като те нарастват по-бързо за най-богатите 60% от нацията в сравнение с останалите 40%. Освен това в 23 държави доходите на въпросните 40% спадат в абсолютна стойност. 

Последни новини
Още от Новини