Печалбата, депозитите и капиталът в банковата система растат

Секторът реализира печалба от над 1 млрд. лв.

БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News. БНБ. снимка: Dinka Spirovka/ Bloomberg News.

През август продължава нарастването на депозитите, на печалбата и на балансовия капитал на банковата система, съобщи Българска народна банка (БНБ). Печалбата на банковия сектор достига над 1 млрд. лева – 1040 млн. лева, което е с 327 млн. лв. повече спрямо реализираната за осемте месеца на предходната година.

Растеж има и при активите на банките. Спрямо края на юли активите на банковата система нарастват с 0.8% до 90.1 млрд. лв. При позицията пари и парични салда в централни банки и други депозити на виждане увеличението е с 3.5% (595 млн. лв.), като делът ѝ в общите активи се повишава до 19.5%. Общата балансова сума на кредитите и авансите остава почти непроменена, а делът ѝ в активите се понижава до 61.4%.

Освен това въпреки тенденцията на понижение на лихвите по депозитите, тяхното ниво в банковата система нараства с 1,1% до 76,5 млрд. лева. Най-съществен растеж има при привлечения ресурс от нефинансови предприятия – със 759 млн. лв. (3.8%). Увеличение е отчетено също при депозитите на домакинства (75 млн. лв., 0.2%), при средствата на кредитни институции (с 62 млн. лв., 1.4%), както и при тези на други финансови предприятия (с 9 млн. лв., 0.2%). Спад е налице при депозитите на сектор „държавно управление“ (с 62 млн. лв., 3.5%).

Коефициентът на ликвидните активи остава висок – 37.58%, отбелязват от БНБ. В края на месеца размерът на ликвидните активи достига 29.0 млрд. лв., а в структурата им най-голям дял продължават да заемат паричните средства и паричните салда при БНБ (48.7%).

Собственият капитал на банките също расте през август, като достига 12,2 млрд. лева. За месеца това представлява ръст от 1,5% или 181 млн. лева. Причините са нарастването на печалбата и на натрупания друг всеобхватен доход.

Разпределение на банките по групи от БНБ можете да видите тук.

Последни новини
Още от Новини