Български застраховател - с отнет лиценз

ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ доброволно прекратява дейността си

Снимка: http://www.freeimages.com Снимка: http://www.freeimages.com

Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на Взаимнозастрахователна кооперация „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“, като е издадено разрешение за доброволно прекратяване на дейността, пише Investor.bg.

Вероятно искането е свързано със свитата дейност на регистрираната в Добрич кооперация, но за сега застрахователят не е коментирал темата, а всички телефони в офисите в Добрич и София вече са закрити. Investor.bg припомня, че през април КФН не разреши на взаимозастрахователната кооперация да прекрати дейността си доброволно.

Въпреки спада на премиите и загубата ВЗК „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“ е една от 15-те животозастрахователни компании, чиито счетоводни баланси подлежат на проверка през тази година.

ВЗК „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“ е една от двете взаимозастрахователни кооперации, които оперират на българския застрахователен пазар. Резултатите на дружеството се включват в статистиката за дейността на животозастрахователните компании.

Към края на януари 2016 г., откогато са последните актуални данни за дейността на застрахователите, ВЗК „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“ не отчита брутен премиен приход, което не й носи пазарен дял.

Кооперацията изпрати 2015 г. с брутни премии за 97 хил. лв. при цели 3,04 млн. лв. в края на 2014 г. Премиите през миналата година идват по линия на застраховки „Живот“, рента, женитбена и детска застраховка. Същевременно по тях кооперацията е извършила плащания за 6,1 млн. лв.

„ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“ предлага още здравни застраховки и застраховки "Живот", свъразни с инвестиционен фонд.

През 2015 г. регистрираната в Добрич кооперация изгуби 17 хил. лв. при печалба 7 хил. лв. през 2014 г. Според годишните данни капиталът е в размер на 24 хил. лв., а резервите – 236 хил. лв.

На практика резервите и капиталът се оказват по-малки спрямо сумата на извършените плащания. Активите към 31 декември 2015 г. са 224 хил. лв.

Според Кодекса за застраховането дадена компания може да подаде молба до КФН за доброволно прекратяване, която да бъде придружена с протокол от общото събрание, на което е взето решение за доброволно прекратяване и предложение за назначаване на ликвидатор от съда, план за ликвидация, договор с друг застраховател за прехвърляне на застрахователния портфейл, както и други документи.

Последни новини
Още от Новини