Излишъкът по текущата сметка на България нараства с 9%

Износът се повишава с 5,5% на годишна база през юли

Снимка: Dado Galdieri/Bloomberg Снимка: Dado Galdieri/Bloomberg Снимка: Dado Galdieri/Bloomberg Снимка: Dado Galdieri/Bloomberg

През юли 2016 излишъкът по текущата сметка на България нараства с 9% на годишна база, достигайки стойността от 513,4 млн. евро, съобщава Investor.bg, позовавайки се на данни на БНБ за състоянието на платежния баланс. 

За първите седем месеца от годината салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 1,293 млрд. евро при излишък от 380,5 млн. евро за периода януари – юли 2015. 

За периода януари – юли 2016 салдото по текущата и капиталовата сметка е положително и възлиза на 2,223 млрд. евро (4,9% от БВП) при излишък от 1,205 млн. евро (2,7% от БВП) за същия период миналата година.

Търговското салдо - или разликата между вноса и износа - за юли 2016 е отрицателно в размер на 32,8 млн. евро, а от началото на годината дефицитът е в размер на 848,6 млн. евро.

Според данните на БНБ износът се повишава с 5,5% на годишна база през юли до 2,098 млрд. евро. За седемте месеца до юли износът е по-нисък с 2,1% до 12,68 млрд. евро спрямо същия период на миналата година.

Вносът намалява с 5% до 2,131 млрд. евро на годишна база през юли, а за периода януари юли се понижава с 5,7% годишно до 13,529 млрд. евро.

Салдото по услугите е положително в размер на 631,5 млн. евро през юли, а през първите седем месеца достига 1,721 млрд. евро (3,8% от БВП).

Салдото по статия Първичен доход, която включва дохода, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал или земя), данъците върху производството и вноса и субсидиите, за юли е отрицателно в размер на 156,6 млн. евро при отрицателно салдо от 105,9 млн. евро за юли 2015. И за седеммесечието позицията е с отрицателен знак в размер на 779 млн. евро. спрямо отрицателно салдо от 1,257 млрд. евро за същия период на 2015.

Салдото по статия Вторичен доход, която отразява преразпределението на доход, е положително в размер на 71,4 млн. евро при положително салдо от 157,5 млн. евро за юли 2015. За януари – юли салдото е положително в размер на 1,199 млрд. евро при положително салдо от 1,354 млрд. евро за същия период на 2015.

Капиталовата сметка е положителна в размер на 122,3 млн. евро при положителна стойност от 95,3 млн. евро за юли 2015.  За януари – юли 2016 капиталовата сметка е положителна – 930,3 млн. евро при положителна стойност от 824,6 млн. евро за януари – юли 2015.

Финансовата сметка за юли 2016 е положителна в размер на 566,5 млн. евро при положителна стойност от 582,5 млн. евро за юли 2015. За януари – юли 2016 финансовата сметка отново е с положителен знак и възлиза на 2,090 млрд. евро при положителна стойност от 2,057 млрд. лв. за същия период на 2015.

Салдото по статия Преки инвестиции е отрицателно в размер на 36,1 млн. евро при отрицателно салдо от 192 млн. евро за юли 2015. За седемте месеца до юли салдото е отрицателно в размер на 878,9 млн. евро при отрицателно салдо от 1,146 млрд. евро за същия период на 2015.

Резервните активи на БНБ нарастват с 661,3 млн. евро през отчетния месец при увеличение с 468,5 млн. евро за юли 2015. За януари – юли 2016 те нарастват с 2,491 млрд. евро при увеличение с 3,070 млрд. евро за същия период на 2015.

Последни новини
Още от Новини