Къде в Европа е най-висока междуфирмената задлъжнялост

70% от фактурите в България се плащат навреме, докато забавата, с която се разплащат фирмите, достига 28 дни

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

Бизнесът в България е най-нередовният платец в Европа. 70% от фактурите в страната се плащат навреме, докато забавата, с която се разплащат фирмите, достига 28 дни след падежа на фактурата, предаде Investor.bg, цитирайки последното проучване на EOS, извършено съвместно с TNS Infratest. 

Единствено Гърция изпреварва България по този показател. Там забавата е 29 дни. В южната съседка на България 72% от фактурите се плащат навреме. Средното за Източна Европа е 73%, а за цяла Европа - 76%, допълват от колекторската компания.  

Като цяло EOS наблюдава влошаване в навиците на плащанията у нас - 72% от всички фактури в България се покриват навреме, докато аналогично проучване, изготвено през 2015 година, показваше, че 74% от фактурите у нас се плащат в определения срок. Всъщност тенденцията се наблюдава в цяла Европа - средно 77% от фактурите се плащат навреме, спрямо 78% през миналата година.

От EOS уточниха още и че у нас е увеличен и срокът за отложено плащане - българските компании дават средно 36 дни на клиентите си, което е с 3 дни повече спрямо 2015 година. В Европа този срок се увеличава с 2 дни - от 34 дни на 36 дни. Конкретно в Източна Европа средният срок, който бизнесът отпуска за издължаване на своите клиенти, е 38 дни.

Сред водещите причини за просрочие при бизнес клиентите у нас остават временните ликвидни затруднения (при 48% от случаите), както и забавени плащания от собствени клиенти (при 40% от случаите).

От фирмата отчитат тревожна тенденция - увеличават се компаниите, които дават на клиентите си "търговски кредити", тоест много дълги срокове за плащане, което води до липса на ликвидност по цялата верига на междуфирмените плащания.

Резултатите за бизнеса от забавеното плащане на задълженията са намалените печалби, липса на ликвидност и по-високи разходи за лихви.

Данните по сектори относно просрочените и отписани вземания показват съществени различия. В сектора на търговията ситуацията например се подобрява и просрочените вземания намаляват до 27%, спрямо 28% година по-рано.

В сектора на услугите и промишлеността обаче има влошаване - съответно до 30% спрямо 27% година по-рано и до 32% спрямо 2015. В промишлеността има по-дълъг срок на просрочие - със седем дни повече спрямо миналата година и вече достига 27 дни.

"Положителните резултати за сферата на търговията отдаваме на това, че тези компании през последните години най-често използват външен партньор за управлението на вземанията си - над половината от тях си сътрудничат с външни специалисти", каза управителят на ЕОС България Райна Миткова.

В сферата на услугите 35% прибягват до съдействието на външен специалист, което е с 5 пр. пункта по-малко спрямо миналата година. В промишлеността също има намаление - с 1 пр. п. до 42%.

Последни новини
Още от Новини