България е подобрила търговията със страните от ЕС през 2015

В същото време е отчетено понижение на износа и вноса към трети страни

Снимка: Dado Galdieri/Bloomberg Снимка: Dado Galdieri/Bloomberg

През 2015 износът на България за страните от ЕС нараства със 7,9% спрямо предходната година и достига размер 29,049 млрд. лв. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Франция, Гърция и Белгия. Те формират 69% от износа на ЕС, съобщава Investor.bg. 

Вносът на България от страните от ЕС през миналата година се увеличава с 5,2% спрямо предходната и е на стойност 33, 157 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Външнотърговското салдо на България със страните от ЕС е отрицателно и е в размер на 4, 107 млрд. лв. за 2015 година. Износът на България за ЕС показва, че през 2015  в сравнение с 2014 най-голямо е увеличението в сектор „Химични вещества и продукти” (22,5%). Най-голям ръст при вноса от ЕС се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (25,3%).

През 2015 износът на България за трети страни намалява с 2,5% спрямо предходната година и е на стойност 15, 900 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация и бившата югославска република Македония, които формират 46,1% от износа за трети страни.

Вносът на България от трети страни през 2015 намалява с 6,1% спрямо предходната година и е в размер на 18, 391 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай, Украйна и Сърбия.

Външнотърговското салдо на България с трети страни е отрицателно и е в размер на 2, 491 ,лрд. лв. за 2015.

През 2015 са изнесени стоки за 44, 949 млрд. лв. и спрямо 2014 износът се увеличава с 4%, показват окончателните данни за външната търговия на България през 2015, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

При сравняване на месечните данни за 2015 с данните за съответния месец на предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа през март (24,4%), а най-голям спад - през септември (7,5%).

Внесените стоки през 2015 са за 51,549 млрд. лв., или с 0,9% повече от предходната година. Най-голям ръст при вноса на годишна база се наблюдава през март (13%), а най-голям спад се отчита през септември (12,3%).

Външнотърговското салдо за 2015 е отрицателно и е в размер на 6, 599 млрд. лв., което е с 1, 264 млрд. лв. по-малко от салдото за 2014.

През 2015 спрямо предходната година най-голям ръст се наблюдава при износа на „Химични вещества и продукти” (12,5%). Най-голям спад (13,4%) се наблюдава при износа от сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”. При вноса най-голям ръст е отчетен в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (13,1%). Най-голям спад се наблюдава при вноса от сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (21%).

Последни новини
Още от Новини