Цената на освободените от ДДС дарени храни

Отражения върху бюджета на България

Снимка: Akos Stiller/Bloomberg Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

Институтът за пазарна икономика от години се противопоставя срещу периодичните апели на политици и общественици за освобождаване от ДДС на определени социално чувствителни стоки като лекарства, учебници, основни храни и др. В случая, обаче, казусът с даренията на храни към хранителни банки е съвсем различен от икономическа гледна точка. При него става въпрос за дарение, т.е. за безвъзмездна сделка. В този смисъл тези сделки не могат да бъдат приравнявани към традиционната покупко-продажба, при която има и възмездност, т.е. размяна на стоки срещу пари или други стоки/услуги, пише Investor.bg.

В най-лошия случай бюджетът ще загуби 7,6 млн. лева, или около 0,1% от сегашните си приходи от този данък, изчисляват от ИПИ.

Народното събрание прие на първо четене тази седмица промени в закона за ДДС, с които за даренията на храни няма да се дължи ДДС.

Освобождаването от ДДС ще важи при следните условия:

Първо, дарението да е направено към хранителна банка - хранителната банка е дефинирана като организация с нестопанска цел, извършваща хранително банкиране и регистрирана като такава в специален регистър към НАП.

Второ, общата стойност на даренията на храни за една календарна година да не надвишават 0,5% от оборота на дарителя (производител или търговец с храни).

Трето, стоките, които се даряват, да са с оставащ срок на годност не повече от 30 дни.

 

Последни новини
Още от Новини