Стартъпи ще могат да взимат финансиране от Националния иновационен фонд

Могат да кандидатстват всички дружества, регистрирани по Търговския закон

Снимка: Pixabay Снимка: Pixabay

Стартъп компании ще могат да кандидатстват за финансиране на научни проекти от Националния иновационен фонд. Това каза пред БНР Мариета Захариева, директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, по повод обявената осма сесия за прием на конкурсни предложения.

Общият бюджет на сесията е 5 млн. лв. Един проект може да получи максимум 500 хил. лв., като не е определен минимален праг.

Най-важната промяна е, че всеки един от проектите ще трябва да приключи с прототип, който да бъде вложен в производството. Една иновация по новите правила ще се реализира вече не за 36 месеца, а за 18 месеца.

„Това са държавни бюджетни средства. Ако бъдат вложени в производството, те ще доведат до добавена стойност“, коментира Захариева.

Тя обясни как ще бъдат оценени проектите – на няколко етапа, като независими експерти ще разгледат по определени критерии предложенията и постоянен контролиращ орган ще проверява всеки етап от изпълнението на проекта.

Проектите ще бъдат публични и ще бъде възможно да бъдат следени от медиите.

„След като е налице прототип, проектът ще може да кандидатства по оперативна програма, за да бъде вложен в производството“, каза Захариева.

Тя посочи и четирите тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти: мехатроника и чисти технологии; информационни и комуникационни технологии и информатика;
индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните технологии.

Могат да кандидатстват всички дружества, регистрирани по Търговския закон, включително и стартъп компании.

Мариета Захариева допълни, че Националният иновационен фонд е създаден през 2004 от Министерския съвет и са проведени седем конкурсни сесии. Успешно завършените проекти са 455 на брой.

До момента обаче не е ясно колко от финансираните предложения са намерили пазарна реализация и това е наложило промяна на правилата, по които Фондът работи.

Последни новини
Още от Новини