Бизнес климатът се подобрява през август

Подобрение е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите

София. Снимка: Dinka Spirovka/Bloomberg News София. Снимка: Dinka Spirovka/Bloomberg News

През август 2016 общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от юли. Тогава недостатъчното търсене беше един от факторите, които понижиха бизнес настроенията с 0,9 пункта спрямо юни, предава Investor.bg.

През осмия месец от годината подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно.

Промишленост

Бизнес климатът в промишлеността се повишава с 0,7 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се запазва, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 47,3 и 25,5% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През август показателят в строителството се понижава с 3 пункта, което се дължи на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са по-неблагоприятни.

Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като анкетата регистрира засилване на негативното им влияние.
Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 1,9 пункта спрямо юли в резултат на изместване на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията от „добро” към „задоволително”.

Същевременно обаче оценките им относно обема на продажбите през последните три месеца се подобряват, като се регистрира и лек оптимизъм в очакванията им за следващите три месеца.
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да бъдат най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса.

По-голяма част от търговците очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Услуги

През август показателят в сектора на услугите нараства с 1,3 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги, както и очакванията им за следващите три месеца, обаче са по-резервирани.
Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Последни новини
Още от Новини