С една трета нарастват комисионните на застрахователните брокери

91% от комисионите идват по линия на общото застраховане

Снимка: Victor J. Blue/Bloomberg Снимка: Victor J. Blue/Bloomberg

Приходите от комисионни на застрахователните брокери се повишават с близо 1/3 през първите шест месеца на 2016 спрямо същия период на 2015. Това се отдава на по-високите възнаграждения, които са получили за сключени имуществени, автомобилни, здравни и животозастраховки, съобщава Investor.bg

През първите шест месеца на годината застрахователните брокери, които работят с всички застрахователни компании, а не само с една, каквато е практиката при застрахователните агенти, отчитат приходи от комисиони в размер на 108,296 млн. лв. Това е с 23,235 млн. лв. повече спрямо регистрираните преди година 84,061 млн. лв., показват изчисленията на Investor.bg на база статистиката на Комисията за финансов надзор (КФН).

В относително изражение ръстът от 29% е малко над три пъти по-голям от отчетените за цялата 2015 8,9%.

91% от комисионите, или около 98,58 млн. лв., идват по линия на общото застраховане, а останалите 9%, или близо 9,72 млн. лв. - по линия на животозастраховането.

Комисионите на брокерите от общо застраховане се увеличават с 32%, или с 23,88 млн. лв. за година. През периода делът на получените комисиони от сключени застраховки „Каско“ възлиза на 42%. Задължителната „Гражданска отговорност“ формира 38,9% от приходите от комисиони, докато имуществените застраховки допринасят с 11,2%. В абсолютно изражение говорим за приходи от комисиони за 41,46 млн., 38,32 млн. и 11 млн. лв., съответно.

Брокерите печелят все повече и от сключване на застраховки „Живот“. В края на юни 2016 приходите на брокерите от предлаганите продукти в този сегмент възлизат на 9,72 млн. лв. Това е ръст от 28,3% на годишна база. За сравнение – в края на юни 2015 г. от животозастраховане брокерите генерираха комисиони за 7,57 млн. лв.

С най-голям дял в приходите от комисиони по животозастрахователни продукти е застраховката „Живот“ и рента – 66,2%, или 6,43 млн. лв. Застраховка„Заболяване“ формира 11,1% от приходите от комисиони, или 1,08 млн. лв.

Статистиката на КФН показва, че през първото полугодие в полза на застрахователи със седалище в България брокерите са реализирали премиен приход в размер на 496,432 млн. лв. Това е с 14,1% повече спрямо първото шестмесечие на миналата година, сочат изчисленията на Investor.bg.

В полза на застрахователни дружества със седалище извън страната брокерите са генерирали приходи за 39,071 млн. лв., което е с цели 163% повече в сравнение с първото полугодие на 2015 г.

В крайна сметка общият премиен приход, който компаниите печелят, благодарение на брокерите, нараства с 18% за година до 535,5 млн. лв.

Разбивка по брокери сочи, че първи по пазарен дял на база премии, реализирани в полза на български застрахователи, са SDI, I&G Insurance Brokers и Марш, съответно със 7,27%, 7,04% и 6,09%. Топ 5 допълват дружеството на ОББ и това на УниКредит с дял от 3,23% и 2,98%, съответно.

Интересно е да се отбележи, че 10-те най-големи брокера по пазарен дял на база премийния приход, реализиран за застрахователно дружество, опериращо в България, държат 39,4% от пазара спрямо 38% в края на 2015.

На него всъщност оперират 410 застрахователни брокера, а данните на КФН са на базата на информация, подадена от 401 брокера.

 

Последни новини
Още от Новини