Българите пътуват повече тази година

Средният разход при пътуване на човек през второто тримесечие е 131 лв

Снимка: bulgariatravel.org Снимка: bulgariatravel.org

Българите са пътували повече с цел туризъм през второто тримесечие на годината в сравнение със същия период на миналата година. Увеличението е с 10,3%, като ръстът се дължи на динамика при вътрешния туризъм, докато при изходящия е регистриран спад. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

За посочения период пътувалите в страната и чужбина се увеличават със 112,4%, пътувалите само в страната - с 19,1%, а пътувалите само в чужбина намаляват с 20,2%. 

За периода април-юни общо 909,1 хил. българи са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 80,7%, са пътували само в страната, 15,7% - само в чужбина, а 3,6% са пътували както в страната, така и в чужбина.

През второто тримесечие на 2016 най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25-44 години (42,4%), като 18,7% от тях са пътували в чужбина. Същевременно в страната най-много са пътували хората на възраст 15-24 години – 92,1%. 

По-голямата част от туристическите пътувания у нас и зад граница са били с цел „почивка и екскурзия”, посочени съответно от 42,3 и 68,8% от пътувалите.

През второто тримесечие на тази година като самостоятелни са били регистрирани 759,4 хил., или 87,4% от общия брой лични пътувания. Делът на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93,2%, а на тези в чужбина – 60,4%.

Делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор, в чужбина е 39,6%, а в страната – 6,8%.

По отношение на разходите за туристически пътувания статистиката отчита запазване на тенденцията за най-голям дял на разходите за храна при пътувания в страната – 34,8%, докато в чужбина най-високи са разходите за транспорт – 35,4%.

Средният разход при пътуване с лична цел на човек през второто тримесечие е 130,64 лв в страната и 492,81 лв в чужбина. Същевременно разходите на лице за професионално пътуване са средно 154,91 лв в страната и 951,49 лв в чужбина.

Последни новини
Още от Новини