Възникващите облигации апетитни дори и след инфлация

Спредът в доходностите се повишава до 200 базисни точки над съответните ценни книжа в страните от Г-10

Бялата линия показва реалната възвращаемост на десетгодишните облигации във възникващите пазари, а синята - съответните в Г-10 Източник: Bloomberg Terminal Бялата линия показва реалната възвращаемост на десетгодишните облигации във възникващите пазари, а синята - съответните в Г-10 Източник: Bloomberg Terminal

Дългът в развиващите се страни предлага повече от 2% реална възвращаемост над съответните ценни книжа в най-големите десет икономики в света. Това се дължи на безпрецедентните нива на парични стимули сред развитите икономики. 

От една страна Фед се очаква да повиши лихвите изключително постепенно. От друга страна централните банки на останалите развити страни продължават да улесняват. 

На този фон инвеститорите най-вероятно ще продължат да наливат средства в развиващите се пазари. Така мисли анализаторът Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co.Такахиде Иримура

Прогнозите са, че Бразилия ще приеме първото си нетно капиталово вложение в дълг за година след 2005. В същото време глобалните фондове са закупили повече индонезийски ДЦК до тук през 2016 отколкото за цялата 2015. 

Последни новини
Още от Новини