До 10 години затвор за кражба на фирма

Засилват се мерките срещу пазарната злоупотреба

Снимка: Nicky Loh/Bloomberg Снимка: Nicky Loh/Bloomberg

Затвор от 1 до 10 години и възможност за конфискация, когато при кражба на фирми са претърпени имуществени вреди в особено големи размери. Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, които Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане, съобщават от ведомството.

При документно престъпление, с което се установява контрол върху юридическо лице, лишаването от свобода ще е от 1 до 6 години, предвиждат текстовете.

В сега действащия кодекс извършването на едно или съвкупност от документни престъпления с обект частен документ се наказва максимално с „лишаване от свобода“ за срок до две години, а в случаите, в които извършителят е неосъждан, то той се освобождава от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба” от 1 000 лв. до 5 хил. лева.

С предложените от Министерството на правосъдието изменения се засилва и наказателно-правната защита на средствата от публични фондове. Досега обичайният механизъм на този вид престъпления включваше използването на представляващи, които нямаха качеството на управляващи на съответното юридическо лице, и Наказателният кодекс не предвиждаше наказания за тях. Сега наказателна отговорност ще се носи както от този, който управлява юридическото лице, така и от онзи, който само го представлява, включително и като пълномощник. 

Засилване на мерките срещу пазарната злоупотреба и инкриминирането на най-тежките й форми предвиждат още новите разпоредби. Така например при злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара от работещ във финансовия сектор или в надзорен или регулативен орган наказанието, което се предвижда, е до 4 години затвор. С тези нови текстове България въвежда изискванията на Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 16 април 2014 относно наказателно-правните санкции за пазарна злоупотреба, обясняват от министерството.

С промените в Наказателния кодекс се въвежда и Директива на Европейския парламент и на Съвета на ЕС относно защитата по наказателно-правен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне. Включват се по-широк кръг от престъпления, като например „приемане“ и „превозване“ на парични знаци в нарушение на установения ред.

В съответствие с евродирективата за атаките срещу информационните системи с новите текстове се синхронизират съставите и размера на наказанията. Към изпълнителните деяния се включват и „пренасяне“, „повреждане“, „влошаване“, „скриване“ и „спиране на достъпа“ до компютърни данни в информационна система. Директивата, която въвеждаме, установява минимални правила за определянето на престъпленията и наказанията в областта на атаките срещу информационните системи, като целта е предотвратяването на тези престъпления и подобряването на сътрудничеството между съдебните и други компетентни органи.

Инкриминирането на финансирането и по отношение на други престъпения, свързани с тероризма, са част от другите предложения за промени в Наказателния кодекс. Съществуващата уредба се допълва, като се включват текстове за финансиране с цел набиране, обучаване и пътуване с цел тероризъм.

Също така се разширява обхватът на подбуждането към и закана за извършване не само на тероризъм, но и свързаните с тероризма дейности. Допълнения се правят и при документната измама, която цели не само извършване на терористично престъпление и финансиране на тероризъм, но и пътуване с такава цел. Изменени са текстовете за кражбата, като се въвежда квалифициран състав, когато деянието е извършено с цел тероризъм.

Последни новини
Още от Новини