Бизнес климатът в България отбелязва ръст през юни

Негативни настроения се наблюдават сред строителите

Левове. снимка: Bloomberg Левове. снимка: Bloomberg

Общият показател на бизнес климата отчита ръст от 0,9 пункта през юни, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Това се дължи на добрите очаквания на бизнеса в секторите на промишлеността, търговията на дребно и на услугите. Негативни обаче са настроенията при строителите, предаде Investor.bg.

Съставният показател за сектор „Промишленост“ се повишава с 0,8 пункта спрямо предходния месец, става ясно още от статистиката. Оценките на предприемачите за състоянието на предприятията са оптимистични, а очакванията за дейността през следващите три месеца са по-добри.

Бизнесът обаче е резервиран относно производствената активност. Основният проблем за развитието на бизнеса за почти половината анкетирани предприемачи е несигурната икономическа среда. Мениджърите предвиждат още запазване на ценовото равнище на стоките през следващите три месеца.

При „Търговията на дребно“ съставният показател на бизнес климата се повишава с 0,9 пункта спрямо май. Търговците очакват запазването на цените, а състоянието на предприятията в момента са източник на положителните нагласи в сектора. По-резервирани са оценките за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основната заплаха мениджърите виждат в несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Значително повишение отчита съставният индекс в сектора на услугите. През юни той се повишава с 3,9 пункта спрямо май, отчитат от НСИ. Позитивни са очакванията на бранша относно търсенето на услуги през следващите три месеца, както и оценката за състоянието на предприятието през следващите три месеца.

Основните фактори, които затрудняват развитието на бизнеса в сектора, са несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Мениджърите започват да се притесняват и от слабости в икономическото законодателство, показва анкетата на НСИ.

Спад на съставния индекс на бизнес климата е отчетен в сектора „Строителство“. През юни той се понижава с 1,8 пункта, което отразява резервираните очаквания на предприемачите за състоянието на предприятията в бранша през следващите шест месеца. В сектора се опасяват и от свиване на строителната активност – както през настоящия месец, така и в следващите три месеца.

Мениджърите не очакват промяна на цените в строителството. Те посочват и основните фактори, които затрудняват работата им – несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Последни новини
Още от Новини