Карни: Английската банка е добре подготвена

Изявление на управителя на Английската банка след решението за Brexit

Марк Карни, управител на Английската централна банка по време на речта си след решението, което Великобритания взе на референдума на 23 юни 2016 за излизане от Европейския съюз. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria Марк Карни, управител на Английската централна банка по време на речта си след решението, което Великобритания взе на референдума на 23 юни 2016 за излизане от Европейския съюз. Снимка: Bloomberg TV Bulgaria

Народът на Великобритания гласува за напускане на Европейския съюз. Очевидно ще има период на несигурност и адаптиране към този резултат. Но, както каза премиерът тази сутрин, няма да има първоначална промяна в начина, по който хората ще могат да пътуват, в начина, по който стоките ще се движат и в начина, по който ще се продават нашите услуги. Ще отнеме известно време, за да се установят нови взаимоотношения с Европа и с останалата част от света. В този процес може да се окачва известна пазарна и икономическа волатилност, докато процесът се разгръща.

Но ние сме добре подготвени за това. Централната банка на Англия е ангажирана, заедно с Министерството на финансите в обширно планиране за извънредни ситуации. С министъра поддържаме непрекъсната връзка, включително и през нощта, и тази сутрин. 

Банката няма да се поколебае да предприеме допълнителни мерки, каквито се изискват, докато пазарите се адаптират и икономиката на Великобритания се движи напред.

Тези икономически корекции ще бъдат подкрепени от гъвкавата финансова система на Обединеното кралство. Банката на Англия много последователно става по-силна през последните седем години. Капиталовите изисквания на нашите най-големи търговски банки вече са десет пъти по-високи, отколкото преди кризата, а Банката на Англия е подлагала на стрес-тестове банките за ситуации на криза, много по-тежки от тази, срещу която страната се изправя в момента. В резултат на тези действия, британските банки са повишили своя капитал с над 130 млрд. паунда нов капитал, и сега имат над 600 милиарда паунда висококачествени ликвидни активи.

Защо това има значение?

Този значителен капитал и огромната ликвидност дават на банките гъвкавостта, от която се нуждаят, за да продължат да отпускат заеми на великобританския бизнес и домакинства, дори и в трудни времена. Освен това, като опора, и в подкрепа на функционирането на пазарите, Английската банка е готова да предостави над 250 млрд. паудна допълнителни фондове, чрез своите обичайни пазарни операции. Английската банка е в състояние да предостави и значителна ликвидност в чуждестранна валута, ако е необходимо.

Очакваме институциите да се обърнат към това финансиране, ако и когато е необходимо. Точно, както очакваме от тях да се възползват и от своите собствени ресурси и да направят нужното, за да осигурят кредитиране и подкрепа на пазарите, както и предоставяне на други финансови услуги в помощ на реалната икономика. През следващите седмици, банката ще оцени икономическите условия и ще разгледа всички допълнителни политически реакции. 

Преди няколко месеца Английската банка прецени, че рисковете около референдума са най-значимите краткосрочни вътрешни рискове за финансовата стабилност. За да ги намалят, Английската банка е въвела обширни планове за непредвидени ситуации. Те започват с гарантиране, че в основата си нашата финансова система е добре капитализирана, ликвидна и силнаТази устойчивост е подкрепена от ликвидните улеснения на Английската банка в стерлинги и в чуждестранни валути. Всички тези ресурси ще подпомагат нормалното функциониране на пазара в лицето на всякакви колебания в краткосрочен план.

Банката ще продължи да се консултира и да си сътрудничи с всички съответни национални и международни органи, за да се гарантира, че финансовата система на Обединеното кралство може да абсорбира всякакви натоварвания и да се концентрира върху това да служи на реалната икономика. Тази икономика ще се приспособи към новите търговски отношения, които ще бъдат въведени в течение на времето. Именно тези обществени и частни решения ще определят дългосрочните икономически перспективи на Великобритания. Най-добрият принос на Банката на Англия за този процес е да продължи да преследва неумолимо своите отговорности за подсигуряване на парична и финансова стабилност. Това остава без промяна.

Взели сме всички необходими мерки, за да се подготвим за днешните събития. В бъдеще няма да се поколебаем да предприемем всякакви допълнителни мерки, които са нужни, за да отговорим на всички свои задължения, докато Обединеното кралство се движи напред. Много благодаря. 

 

Последни новини
Още от Новини