Чуждите инвестиции в България намаляват през април

През четвъртия месец на 2016 инвестициите у нас възлизат на 61,6 млн. евро

Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News Снимка: Angelov Velko/Bloomberg News

През април преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната са три пъти по-малко в сравнение с четвъртия месец на миналата година, показват неревизираните предварителни данни на Българска народна банка (БНБ), съобщава Investor.bg

През четвъртия месец на 2016 инвестициите у нас възлизат на 61,6 млн. евро в сравнение със 196,2 млн. евро, отчетени през същия месец на 2015.

За периода януари – април 2016 в страната са инвестирани 429,1 млн. евро, което е с 35% по-малко в сравнение с година по-рано, когато границата ни са пресекли капитали в размер на 782,2 млн. евро.

Отново припомняме, че новите данни за април подлежат на ревизия с отчета за май. Така променени, но изненадващо в посока надолу, са цифрите за първото тримесечие на 2016 г. Предварителните данни показаха инвестиции за 371,3 млн. евро, но ревизираните сочат понижение до 367,6 млн. евро.

През седмицата изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев каза, че ПЧИ са за 380 млн. евро и подчерта, че фокусът на институцията е най-вече върху автомобилостроенето.

По държави най-големите преки инвестиции в страната за периода януари-април 2016 са от Холандия – 269 млн. евро, Германия – 99,2 млн. евро, и Белгия с 62,8 млн. евро.

Традиционно Холандия е на чело, защото правният режим за регистриране на фирми в страната е доста либерален и позволява създаването на компании с ограничена отговорностпод т. нар. форма B.V., които на практика са офшорни. Под тази форма заради възможностите за данъчни облекчения има доста регистрирани дружества, които на практика са с български собственици.

Данните на БНБ сочат още, че от началото на годината до края на април дяловият капитал, реинвестираната печалба и инвестициите в дългови инструменти са горе-долу с еднакъв принос за общия размер на ПЧИ.

Дяловият капитал възлиза на 165,6 млн. евро за януари-април 2016. Той е по-висок с 38,5% на годишна база. Реинвестираната печалба е за 139 млн. евро, докато вложеният в дългови инструменти са за 124,5 млн. евро.

При покупките на недвижими имоти от чужденци има намаление до 13,3 млн. евро от 24 млн. евро за януари-април 2015.

По страни най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия – 2,5 млн. свро (18,9% от общия размер за януари-април 2016 г.), и САЩ – 1,2 млн. евро (с дял от 9,1%). 

В същото време преките инвестиции на България зад граница през първите четири месеца на годината са в размер на 17,3 млн. евро. Сумата, която страната ни е инвестирала в други държави, се увеличава в сравнение с намалението от 16,1 млн. евро през януари-април 2015. Само през април българските инвестиции в чужбина нарастват с 6,4 млн. евро при понижение от 42,7 млн. евро за април 2015.

Последни новини
Още от Новини