Спад на безработицата в България през май

Това е най-ниското ниво на показателя от седем години насам

Снимка: Ian Thomas Jansen-Lonnquist/Bloomberg Снимка: Ian Thomas Jansen-Lonnquist/Bloomberg

За първи път от седем години насам броят на регистрираните безработни в бюрата по труда пада под 300 хил. души. Такава численост на безработните Агенцията по заетостта за последно е отчела в края на месец октомври 2009, съобщава Investor.bg.

В края на май 2016 в бюрата по труда са регистрирани 286 246 безработни лица, съобщават от държавната агенция. Спрямо април те намаляват с 18 916. На годишна база безработните са по-малко с 45 600 лица.

Спрямо икономически активното население, определено при последното преброяване от 2011, равнището на регистрирана безработица през май съставлява 8,7%. В сравнение с май 2015 то е по-ниско с 1,4 процентни пункта. Намалението спрямо април 2016 е с 0,60 процентни пункта, като този темп се запазва за втори пореден месец. Равнището на безработица през април падна до 9,3%.

На работа през май тази година са постъпили общо 24 294 безработни, от които 22 101 – на първичния пазар на труда. 2 193 души са включени в субсидирана заетост. 720 от тях са започнали работа по програми за заетост, 275 – по насърчителни мерки от държавния план по заетостта. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 11 198 безработни.

В бюрата по труда са заявени 18 765 свободни работни места. От тях частният сектор е обявил 14 141, които нарастват с близо 18% на годишна база.

Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (4 323 места), от хотелиерството и ресторантьорството  (3 359 места), от търговията (2 651 места).

Следват заявените места от транспорта, складирането и пощите (1 347 места), от селското, горското и рибното стопанство (1 233 места), от административните и спомагателните дейности (1 127), от държавното управление (953), от строителството (951 места), от операциите с недвижими имоти (548 места). 

 

Последни новини
Още от Новини