Ръст на заетите в България

БВП на един зает се увеличава с 2,1% през първото тримесечие на 2016

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Заетите в икономиката през първото тримесечие на 2016 са 3,358 милиона души, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). На годишна база е налице леко повишение - през същия период на 2015 заетите са били 3,327 милиона души, съобщава Investor.bg

Подобно на същия период на миналата година и през тази е налице увеличение на относителния дял в сектора на услугите.

На едно заето лице се падат 5 513,1 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 13,6 лв. БВП за един отработен час. 

БВП на един зает се увеличава с 2,1% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Брутната добавена стойност средно на един зает през първото тримесечие на 2016 реално се увеличава с 2,9% и с 2,8% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Най-висока е производителността на труда в индустриалния сектор  - 5 444 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 12,8 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 930 лв. брутна добавена стойност, като за един отработен човекочас се създават средно 11,4 лв. от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор -  765 лв. БДС на един зает и 2,5 лв. за един отработен човекочас.

Последни новини
Още от Новини