ЕЦБ увеличи прогнозата си за икономическия растеж в еврозоната

Най-важното от пресконференцията на Драги

Евро банкноти. Снимка: Akos Stiller/Bloomberg Евро банкноти. Снимка: Akos Stiller/Bloomberg

След като очаквано остави лихвите непроменени Марио Драги представи новата прогноза на ЕЦБ за инфлацията в еврозоната, като тя остава непроменена спрямо март. Очаква се през 2016 средно цените в еврозоната да нараснат с 0,1%, през 2017 – с 1,3%, а през 2018 – с 1,6%. Драги каза, че инфлацията ще остане ниска през следващите месеци.

Последните данни за ръста на ценовото равнище показват дефлация, като през май цените бележат спад от 0,1%.

Прогнозата за икономическия растеж за 2016 обаче беше коригирана в посока нагоре до 1,6% от 1,4% през март. Прогнозата за 2017 остава на ниво от 1,7%, докато за 2018 има понижение в прогнозата от 1,8% до 1,7%.

Драги за пореден път насочи вниманието към мерки извън паричната политика, намеквайки за необходимостта от фискални стимули.

„За да реализираме пълните ползи от мерките на паричната ни политика, други политически сфери трябва да допринесат много по-решително и на национално, и на европейско ниво“, коментира Марио Драги.

Гуверньорът на ЕЦБ намекна и за нуждата от структурни реформи, като каза, че икономическото възстановяване е възпирано от бавното въвеждане на структурните реформи.

Скоро започват да действат и част от стимулите, въведени от ЕЦБ през март. Новата програма за целенасочени дългосрочни операции по рефинансиранe за банките (Targeted longer-term refinancing operations, или TLTRO II) започва на 22 юни.

Освен това на 8 юни ЕЦБ започва да изкупува и деноминирани в евро небанкови корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг.

Последни новини
Още от Новини