ЕС прие директива за защита на търговската тайна

Директивата определя общи мерки срещу незаконното придобиване, използване и разкриване на търговски тайни

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Съветът на Европейския съюз (ЕС) е приел днес директивата за определяне на правила за защитата на търговските тайни и поверителната информация на дружествата от ЕС, съобщават от пресслужбата на Съвета.

Решението се прие след постигнатото на споразумение с Европейския парламент на 15 декември 2015, припомня се в съобщението, предаде Investor.bg

Директивата определя общи мерки срещу незаконното придобиване, използване и разкриване на търговски тайни и има за цел да гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар, посочват от Съвета.

Въпреки че директивата предвижда мерки за предотвратяване на разкриването на информация за защита на поверителността на търговските тайни, новите мерки изцяло гарантират, че разследващата журналистика може да се упражнява без каквито и да било нови ограничения, в т.ч. по отношение на защитата на журналистическите източници.

Няма да се прилагат и ограничения за работниците и служителите, които ще могат да прилагат придобит опит и умения свободно в хода на тяхната заетост.

Лицата, които действат добросъвестно, като разкриват търговски тайни с цел защита на обществения интерес, ще се ползват със специална защита, предвижда директивата. От компетентните национални съдебни органи ще зависи да преценят дали разкриването на търговска тайна е било необходимо за изобличаване на нарушение, неправомерно поведение или незаконна дейност.

В съответствие с новата правна рамка държавите членки на ЕС ще трябва да предвидят необходимите мерки, процедури и правни средства за защита, за да се гарантира наличието на средства за правна защита на гражданите срещу незаконно придобиване, използване и разкриване на търговски тайни.

Притежателите на търговски тайни ще имат право да кандидатстват за средства за правна защита в случай на вреди при случаите на незаконно присвояване на документи, предмети, материали, вещества или електронни документи, съдържащи търговска тайна или такива, от които може да се направи извод за нея.

Когато е необходимо, поверителността на търговските тайни ще бъде запазена и по време на съдебното производство, както и след него.

След публикуването на директивата в Официален вестник на Европейския съюз и влизането ѝ в сила държавите членки ще разполагат с максимум две години, за да инкорпорират новите разпоредби в националното законодателство.

Последни новини
Още от Новини