Търговците с течни горива задължително ще предоставят обезпечение като гаранция

Идеята е част от мерките за предотвратяване на измамите с ДДС

Снимка: Taylor Weidman/Bloomberg Снимка: Taylor Weidman/Bloomberg

Търговците с течни горива задължително ще предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция при осъществяване на дейността си. Механизмът е част от мерките за предотвратяване на измамите с данък добавена стойност (ДДС), предложен с промяна в законодателството.

Проектът е публикуван за публично обсъждане в портала за обществени консултации, предава Investor.bg.

Според изготвените текстове това задължение за търговците ще възниква, когато лицата са регистрирани по Закона за ДДС и за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки, вътреобщностно придобиване или освобождаване на течни горива за сумата от над 25 хил. лева.

Анализите на Националната агенция за приходите (НАП) показват непрекъснат ръст на измамите в този сектор – през 2013 година щетите за бюджета от непълното отчитане на приходи от търговия с горива са 55 млн. лева, през 2014 – 99 млн. лева, а през 2015 година – 109 млн. лева.

Новият режим ще се прилага за търговците, определяни като рискови – основно вложителите в данъчните складове и посредниците в търговията с течните горива. Авторите на законопроекта подчертават в мотивите си, че малко над 66% от вложителите в данъчните складове през 2015 година са определяни като рискови лица.

Ако търговците не внесат в пълен размер или в срок обезпечението, предвидено в проектозакона, може да им бъде прекратена ДДС регистрацията.

Последни новини
Още от Новини